Sverige

1

91611.jpg

91611a.jpg

Mycket omfattande Sverigesamling 1855-2016 i 7 SAFE Dual album. I princip komplett och ofta både ostämplat/postfriskt respektive stämplat. Alla skillingar ostämplade eftertryck E2/E4 och stämplade original med gott utseende men anmärkningar/reparationer. Största delen av värdet ligger på det ostämplade äldre materialet, kvalitén är som oftast något blandad men många bättre märken i bra kvalité ingår som Vapen, Ringtyp, Värnamomärkena i fina ostämplade signerade ex, Landstorm komplett, 1924 års serier komplett, 7 olika tjänste tandning 14, samtliga BC/CB par m.m. Det stämplade avsnittet ser ut att vara komplett med alla äldre utgåvor, 1924 års serier, alla BC/CB par inkl. små siffror stämplade i rätt tid 1939/40 o.s.v. En samling som rekommenderas

35000

 

Äldre ofrankerade brev

Lot-Nr

Bild

Typ

*

Beskrivning

Utrop

2

91664.jpg

Förfil

*

HELSINGBORG 30.1.1832 Nst 6 typ 1 på brev från Köpenhamn till Christiansand i Norge. Notering "fr Hbg" (betalt till Helsingbog), omkarterat

100

3

91665.jpg

Förfil

*

STOCKHOLM 8.10.1839 Nst 6 typ 10 på brev till Åbo i Finland. Notering "via Grisslehamn"(över Ålands Hav) och omkarterat

50

4

91666.jpg

Förfil

*

UPSALA 30.7.1834 Nst 6 typ 3 på brev till Nyköping, Näfvequarn. Vackert brev med tydlig stämpel

100

5

91667.jpg

Förfil

*

WESTERÅS 13.5.1834 Nst 6 typ4 på vackert fribrev till Fahlun

25

 

Skilling - Vapen - Lejon

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

6

80343.jpg

2E4

*

4 skilling i det 4:e eftertrycket från år 1885. Undertyp i från position 9 i 9-blocket

500

7

91790.jpg

4g

¤

8 skilling orangegul med utflutet tryck (leverans 8b) stämplat i SUNDSWALL 5.4.18__. Oreparerat felfritt ex frånsett ett svagt genomlysande bläckstreck på baksidan (i princip ej synbart från framsidan). Leverans 8 är samtida och med samma tryck som lev 11 av 4 skillingen (ultramarina, gråa och turkosa). Intyg HOW (1988) 2,3,1 gott exemplar och signerat för leveransen av Thorsson

1500

8

80954.jpg

4

¤

8 skilling med ett lättare veck och ett riss upptill. Mycket bra centrering och tandning, del av två halva fyrkantstämplar Luleå 2_.9.1856

750

9

80154.jpg

4

¤

8 skilling i ett snedcentrerat ex stämplat i Gefle. Intressant ojämnt tryck på den nedre konturen. Mindre förbättringar/reparationer

400

10

80345.jpg

4E4

*

8 skilling i det 4:e eftertrycket från 1885. Undertyp c från position 3 i 9-blocket

750

11

80153.jpg

5c

¤

24 skilling orangeaktigt röd (tegelröd) med tätt bottentryck. Reparerat med nya marginaler (ny baksida) men gott utseende med en rättvänd nästan hel lätt stämpel STOCKHOLM 19.4.1858. Mycket bra (perfekt) centrering p.g.a. reparationen

1250

12

80346.jpg

5E4

*

24 skilling i det 4:e eftertrycket från 1885. Undertyp h från position 8 i 9-blocket

750

13

91613.jpg

7-12

¤

Vapentyp öre komplett serie i delvis blandad kvalité som ett riss upptill på 9 öre

200

14

71593.jpg

7

*

Felfritt rufftandat 5 öre Vapen. Gummeringen är intorkad, syns svagt. Intressant kraftigt tryckt övre ramlinje från arkets ytterkant och färgsudd i högra textfältet

250

15

60012.jpg

7

(*)

5 öre Vapen ostämplad utan gummering (svagt spår från gummeringen vid släpljus)

150

16

31350.jpg

7

¤

3-strip (1855 års tandning) av 5 öre Vapen med vars en hel dansk ringstämpel ”1” (Köpenhamn) samt del av stämpel FRA SVERRIG och båge av utländsk röd (troligen LONDON PAID). En kort hörntand men ändå ett trevligt brevklipp, troligen från ett brev till Storbritannien. Facit = 4750.- för 3-strip och mervärde för den utländska avstämplingen. Se stor bild

500

17

70854.jpg

7

¤

ENHÖRNA 10.12.1872 på 5 öre Vapen med några mindre kvalitetsanmärkningar

100

18

80034.jpg

8c

*

9 öre blålila i ett gott ex med originalgummering och felfri tandning

800

19

91622.jpg

8 x4

*

4st 9 öre Vapen på brev från LUND 28.11.1860 via MALMÖ 29.11.1860 till KIØBENHAVN 30/11. Diverse lagningar och defekter och spår efter andra märken. Notering "2" och Franco. Troligen har brevet haft ytterligare 4st 9 öringar för korrekt 72 öres porto. Se stor bild

500

20

71592.jpg

9b2

*

12 öre mörkblå med 1855 års tandning (tryckta med plåt 5 och 6). Felfritt och fräscht ostämplat ex av en något ovanligare nyans

500

21

50271.jpg

9b3

¤

NYLAND 3.8.1870 (Nst 10 typ 2) på litet brevklipp

50

22

91537.jpg

9c2

¤

STOCKHOLM 24.2.1865 på 12 öre blå med 1855 års tandning (tryckt med plåt 5/6). Något rufftandat men felfri tandning

50

23

91536.jpg

9c3

¤

WADSTENA 14.6.1870 på välcentrerad 12 öre blå med 1865 års tandning

50

24

91633.jpg

9

¤

BRÖSARP 22.3.1871 på 12 öre Vapen. Tydligt avtryck av svårare Skånestämpel

200

25

60161.jpg

11

¤

HJO 11.6.1871 vackert stämplad 30 öre Vapen med två felande tänder nertill

75

26

61493.jpg

11d2
9d3

*

42 öres direktporto till La Bochelle i Frankrike från STOCKLHOLM 22.1.1869. Full stämpeldokumentation på brevets baksidan. Attest Hela Obermüller Wilén (år 1991) 3-4, (3,4), (4,4), 3 men efter detta har tyvärr brevet råkat ut för något som gjort det fläckigt. Se stor bild

400

27

60236.jpg

11e2

*

Lodrätt par på brev i 5:e viktklassen korrekt frankerat med 60 öre (5x12 öre) stämplat i GÖTEBORG 30.5.1871 och skickat till Uddevalla. Notering "5" i övre vänstra hörnet för 5:e viktklassen. Fräscht brev i normalformat, tyngre brev är ofta i större obehändigt format. Några korta tandspetsar av mindre betydelse. Bra ex av ett brev i en ovanligare viktklass. Se stor bild

2000

28

61492.jpg

16+7

¤

45 öres porto till Storbritannien från GÖTEBORG 29.5.1868 med notering "via Hull Steamer" (delvis bakom märkena). Röd stämpel LONDON PAID samt svenska noteringar "45" och "Franco" för portot betalt. Se stor bild

1000

 

Ringtyp - Oscar boktryck

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

29

51068.jpg

17

*

3 öre tandning 14 med stor pappersrest i övre högra hörnet

100

30

91519.jpg

17e

¤

MALMÖ 8.6.1874 vacker stämpel på snedcentrerad 3 öre tandning 14

75

31

50822.jpg

18a

¤

ESPERÖD 18.11.1879 sidvänd stämpel på snedcentrerad 4 öre tandning 14

250

32

91512.jpg

19

¤

ARBOGA 11.5.1876 mycket vacker stämpel samt liten del av nästa stämpel till höger

100

33

91484.jpg

19+23

¤

KÖPING 24.5.1877 på 25 öres postanvisningsklipp

100

34

81598.jpg

19+23

¤

NYKÖPING 5.3.1877 på postanvisningsklipp med 5 och 20 på 20 öre tandning 14

125

35

91513.jpg

20g

¤

6 öre olivgrå tandning 14 med rättvänd halv stämpel KYRK (HULT)

175

36

51665.jpg

21

¤

KÄRDA 4.2.1875 bra avtryck från den första svåra perioden 1874-1877. Märket har en kort tand på höger sida men är i gengäld välcentrerat. Sitter på ett brevklipp med en sidostämpel GISLAVED 6.2.1875 se stor bild. Bra ex av en svår stämpel

650

37

51641.jpg

21

¤

ROTEBRO 22.8.1875 en något kort tand på höger sida

50

38

71530.jpg

21

¤

STOCKHOLM 29.4.1875 lätt vikt hörntand på ett annars prydligt märke med plåtfel "avrundat övre höger hörn"

50

39

91514.jpg

21p

¤

STRENGNÄS 11.5.1876 mycket vacker stämpel på 12 öre mattblå med tydligt streckad 1:a

100

40

51544.jpg

21

¤

SÖDERHAMN 15.7.1876 praktstämplad 12 öre en lätt vikt hörntand

100

41

90350.jpg

21

*

MUNKARP 6.4.1876 (Skåne) på brev till Malmö med ankomststämpel 7.4.1876 på baksidan. Från den 1:a ovanliga perioden 1.8.1875-30.9.78. Nedre högra hörnet på märket vikt innan stämplingen (troligen felfritt), se detaljbild

1000

42

91438.jpg

21c

*

12 öres porto till Norge med mycket trevlig stämpeldokumentation. Skickat från SKOG 5.12.1872 via HERNÖSAND 7.12.1872 och ÅRE 11.12.1872 (baksidan) samt norsk SVÆRDALEN 12.12.1872 och ankomststämplat TRONDHEIM 13.12.1872. Se stor bild

400

43

91515.jpg

22

¤

STRÖMSTAD 24.8.1874

75

44

70244.jpg

22f

¤

20 öre blekorange stämplad 13.8.1876 samt båge från andra stämpel. God centrering vilket inte är så vanligt på dessa

100

45

90604.jpg

23+19

¤

ESKILSTUNA 27.3.1877 en något vriden mittstämpel på postanvisningsklipp

125

46

91485.jpg

23v3
19

¤

OSKARSHAMN 16.9.1877 en stämpel på 25 öres postanvisningsklipp. 5 öre med veck

100

47

81597.jpg

23v3
19v5

¤

Skuggade siffror på både dubbeltrycket 20 på 20 öre och 5 öre. Postanvisningsklipp stämplat i Lindesberg

125

48

91439.jpg

25e

*

Vackert rekbrev med 30 öres frankering från STOCKHOLM SÖDER 27.11.1873 (när det lämnades in) och STOCKHOLM 28.11.1873 (avgångsstämpel) till Gislaved. Se stor bild

500

49

91508.jpg

26g

¤

WADSTENA 5.7.1877

100

50

61368.jpg

28

*

3 öre Ringtyp tandning 13 ostämplad

250

51

70972.jpg

28c

¤

Mörkt orangeaktigt brun (ganska låg färgstyrka) med vacker centrering, omvänd stämpel Mariannelund 3.7.1878

150

52

61596a.jpg

28d

¤

3-strip lodrätt med sidvända stämplar GÖTEBORG 12.3.1881

100

53

90071.jpg

28

¤

LINKÖPING 22.3.1890

75

54

91535.jpg

28

¤

STOCKHOLM 10.4.1882 3.TUR.

50

55

81767.jpg

28

¤

Brittisk balkstämpel 383 (Hull)

50

56

81765.jpg

29

¤

Dansk nummerstämpel "24" för Helsingør på 4 öre tandning 13

75

57

41551.jpg

29

¤

MALMÖ 8.12.1884, övre vänster hörntand vikt

50

58

80016.jpg

29

¤

ÅSENHÖGA 11..10.1884 vacker stämpel på 4öre med ett par något tunna ställen på baksidan som ofta har uppstått på det mjuka pappret

50

59

91768.jpg

30

¤

FALKÖPING 7.6.1880

25

60

91769.jpg

30

¤

HÄSTBO 27.12.1885 (Gästrikland) lite fläckigt i marginalen

50

61

71535.jpg

30

¤

LUND 15.10.1884

50

62

91507.jpg

30f

¤

STOCKHOLM 4 23.2.1883

25

63

51602.jpg

30+33

¤

DELSBO 7.9.1884 på stort klipp från 25 öres anvisning

50

64

71532.jpg

30

¤

Plåtskada i övre högra hörnet "avrundat och med utlöpare uppåt" samt vit fläck till höger om 5:an. Stämplat i Svennevad 30.5.1880 samt del av nästa stämpel

50

65

61369.jpg

31

*

6 öre Ringtyp tandning 13 ostämplad med i det närmaste perfekt centrering

450

66

70858.jpg

31

¤

BREDSJÖ 14.12.1883 vackert märke med en något kort tand nertill

100

67

91518.jpg

31

¤

MÖLNBACKA 9.5.1885

50

68

91506.jpg

31g v8

¤

STOCKHOLM LGL 23.6.1883 kort tand på 6 öre med streckad siffra

50

69

80178.jpg

31v9 +

¤

Färgad linje i övre marginalen och skruvavtryck i nedre vänstra hörnet på samma märke, sidvänd hel stämpel LUND 610.10.1878. Dessutom ett annat märke med "endast" skruvavtryck i nedre högra hörnet stämplat 4.6.1879, detta inte helt felfritt

100

70

61370.jpg

32

*

12 öre Ringtyp tandning 13

75

71

40163.jpg

32

*

12 öre tandning 13 ostämplat med något ofräsch men gummerad baksida

50

72

80283.jpg

32

**/*

4-block där de nedre märken är ** och de övre * (lätta spår i gummeringen). Litet avskrap på framsidan mellan de nedre märkena på ett annars fräscht block med god centrering

300

73

41576.jpg

32

¤

AHLSJÖHOLM 12.4.1883

50

74

91505.jpg

32

¤

GRÄSTORP 6.8.1883 (Västergötland) vikt hörntand

50

75

41568.jpg

32

¤

GÅRDBY 24.8.1880

70

76

51482.jpg

32

¤

HAGBY 11.11.1884 prakt-lyx stämpel på 12 öre centrerad åt höger med en halv tand på vänster sida

75

77

91486.jpg

32

¤

HESSLUNDA 25.11.1880 på 12 öre med en kort tand nertill. Svagt skruvavskav i nedre vänstra hörnet och kraftig övre ramlinje (pos 2-9 i arket)

100

78

51492.jpg

32

¤

HOFMANTORP 7.8.1883 några bokstäver svaga på annars vacker stämpel

50

79

41581.jpg

32

¤

KALMAR 6.12.1883

50

80

41569.jpg

32

¤

K.E.J. 6.3.1880 praktstämpel på 12 öre med några trubbiga tänder

50

81

41598.jpg

32

¤

LINNERYD 24.(5).1884 vacker stämpel, en kort tand till höger

75

82

51481.jpg

32

¤

PÅSKALLAVIK 12.10.1884 hel omvänd stämpel

75

83

51484.jpg

32

¤

RAMQVILLA 4.11.1884

50

84

41584.jpg

32

¤

ROCKNEBY 1.7.1883

50

85

71523.jpg

32

¤

SKURUP 28.10.1884

50

86

51480.jpg

32

¤

STABY 2.2.1884

50

87

41602.jpg

32

¤

STORÅ 20.7.1884, en halv tand upptill

50

88

41575.jpg

32

¤

UPSALA 20.9.1884

50

89

41586.jpg

32

¤

WAGGERYD 8.9.1883 (första perioden 1.3.80 - 14.1.84)

200

90

81670.jpg

32

¤

ÅKARP 17.4.1884

50

91

51487.jpg

32

¤

ÅSHEDA 7.7.1883

50

92

41597.jpg

32

¤

ÖRSJÖ 3.4.1884

50

93

70908.jpg

32

¤

Dansk nummerstämpel "24" för Helsingør på 12 öre Ringtyp

50

94

80015.jpg

32 v

¤

Tydligt rambrott på övre yttre ramlinjen precis vid övre vänstra hörnet på 12 öre stämplad i NORRKÖPING 17.10.1883

50

95

80133.jpg

32v6

¤

Felperforerad med tydlig del av nästa märke på höger sida, några korta (klippta) tänder upptill

75

96

80014.jpg

32v14

¤

Färglinje i övre marginalen

50

97

80135.jpg

32

¤

4-block STOCKHOLM PAKET 24.4.1884 med bra centrerade märken, en tunn fläck på baksidan. "Klumptand" i nedre vänstra hörnet

300

98

81635.jpg

32

¤

4-block LEKSAND 10.12.1886 med skuggad siffra 1 på alla fyra märkena. Stämpeln har slagit igenom och skadat pappret på två ställen på det nedre högra märket

150

99

80183.jpg

32

¤

6-block 12 öre Ringtyp FINSPONG 1.3.1884 snedcentrerat, några tänder särade mellan de två nedersta märkena men ovanlig enhet

250

100

91440.jpg

32e+36d

*

62 öres assbrev frankerat med 12 och 50 öre tandning 13. Från JÖNKÖPING 11.4.1881 till Stockholm. Vackert brev, se stor bild

750

101

81052.jpg

33

*

20 öre Ringtyp tandning 13 centrerat åt höger, ej genomlysande ägarstämpel på baksidan

450

102

80017.jpg

33

¤

GOTHEM 6.3.188(6)

50

103

91770.jpg

33

¤

HJERPÅS 13.2.1882 (Västergötland)

50

104

70260.jpg

33 x3

¤

LJUNGÅ 31.3.1882 på vågrätt 3-strip med en kort tand upptill

100

105

31490.jpg

33

¤

NYA LERDALA 31.3.1884 vacker på postanvisningsklipp

50

106

60660.jpg

33

¤

RANSÄTER 24.1.1885

50

107

91771.jpg

33a

¤

SKENE 5.4.1878 (Västergötland) lätt vikt hörn

50

108

51605.jpg

33+30

¤

UNNARYD 4.7.1883 på trevligt 25 öres klipp från postanvisning

75

109

51598.jpg

33+30

¤

WISLANDA 23.2.1884 en stämpel på klipp från 25 öres postanvisning

50

110

80127.jpg

33v11 v13

¤

Tjocka eller ojämna/trasiga siffror i fyra olika stadier på 4 märken. Några korta tänder men intressant grupp med märken

100

111

81053.jpg

34

*

24 öre Ringtyp tandning 13 i ett fräscht ostämplat ex centrerat neråt

125

112

91504.jpg

34

¤

HARADS 13.3.1884 (Norrbotten) på 24 öre med en lätt vikt hörntand

50

113

80018.jpg

35

¤

ALSHEDA 2.5.1884 på 30 öre med svagt skuggad 3:a

50

114

70261a.jpg

35

¤

FRÄNSTA 8.6.1883 på lodrätt par

50

115

91517.jpg

35d

¤

GAMLEBY 9.1.1881 nästan helt perfekt placerad stämpel

100

116

91503.jpg

35d

¤

WIMMERBY 1.10.1880 vacker stämpel, lite naggad tandning nertill

50

117

81766.jpg

35

¤

Ventilstämpel ÖREBRO på 30 öre tandning 13 med en kort tand på höger sida som "döljs" av stämpeln

100

118

80117.jpg

35v8

¤

Dragspel (pappersveck orsakat innan tryckningen) genom hela höra delen av märket. FALKÖPING 6.5.1879 sidvänd

150

119

91449.jpg

35f

*

MEDEVI 1.12.1884 i det närmaste perfekt stämpel på snedcentrerat märke. Rekbrev till Linköping

150

120

80019.jpg

36

¤

FRÄMMESTAD 9.2.1887

50

121

80116.jpg

36v9

¤

Vit fläck (pärla) under 50 i nedre delen av valörcirkeln. Trevligt märke med vacker omvänd stämpel MARIESTAD 14.1.1883 men en något kort tand

75

122

91516.jpg

38e

¤

SKÖFDE 9.5.1885

75

123

91502.jpg

38e

¤

WENERSBORG 2.2.1885 bra ex

100

124

80115.jpg

38v6

¤

Färglinje (brun) i högra marginalen på 1 krona Ringtyp med hygglig stämpel KALMAR 16.5.1879 samt båge från nästa stämpel

150

125

81686.jpg

39

¤

SYA 11.9.18__

50

126

81111.jpg

39v8 +

¤

Januaristämplar på 10 öre Oscar boktryck. Följande datum ingår 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 15/1 och 21/1. Varierad stämpelkvalité men fullt läsbara datum på alla sju märkena

200

127

80085.jpg

40

**

4-block av 2 öre Ringtyp centrerat uppåt vänster

50

128

50131.jpg

40

¤

KRISTIANSTAD 6.11.1892 vacker på 2 öre med felande tand upptill

75

129

71396.jpg

43

*

5 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan. Variant "avrundat nedre höger hörn"

125

130

91772.jpg

43

¤

AXELVOLD 22.10.1890 (Skåne)

75

131

91532.jpg

43

¤

GRENNA 14.8.1888

50

132

91773.jpg

43

¤

NYKROPPA 2.7.1890 (Värmland)

75

133

91774.jpg

43

¤

STOCKHOLM 7.3.1888

50

134

91534.jpg

43

¤

ÅSBO-FAGERHULT 10.4.1889 (Skåne)

75

135

90606.jpg

44

**

Vågrätt par med hörnmarginal. Mer eller mindre särat från marginalen men trevligt med det stora marginalposthornet i nedre vänstra hörnet

250

136

90662.jpg

44

**

Postfrisk 6 öre tandning 13 med blått posthorn på baksidan. Variant bruten nedre ramlinje intill vänstra hörnet

125

137

91541.jpg

44

**

6 öre tandning 13 med blått posthorn

125

138

90607.jpg

44

*

6 öre ostämplad med arkmarginal

50

139

91717.jpg

45

*

10 öre Oscar II boktryck med blått posthorn på baksidan. Fräscht ostämplat ex med god centrering

200

140

70884.jpg

45

¤

GRÄNGEN 19.4.1889 felande tand upptill

50

141

40430.jpg

45

¤

LANDTBRFB 160 27.12.1890 lantbrevbärarstämpel från Värmland. Något suddig samt del av annan stämpel

50

142

80051.jpg

45

¤

LUDVIKA-FALUN 2.12.1890 järnvägspost 1

50

143

91775.jpg

45

¤

MOHEDA 6.5.1889(Småland) vikt hörntand

50

144

70887.jpg

45

¤

MOKÄRNSHYTTAN 8.1.1889 del av ortsnamnet ej läsbart

50

145

51498.jpg

45

¤

ÅNGBÅTS PXP 71 (Kalmar - Färjestaden) ej hel stämpel

50

146

81687.jpg

45

¤

ÖSTRA TORP 10._.1887 bruten hörntand

50

147

71398.jpg

46d

*

20 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan. Fräscht ostämplat ex centrerat åt höger

200

148

90516.jpg

46

¤

GILLBERGA 16.6.1888 på 20 öre med några halva tänder

50

149

51527.jpg

46

¤

GÖTEBORG FILIAL 18.9.1888

50

150

91776.jpg

46

¤

HÖGSJÖ 16.6.1890 (Södermanland)

50

151

70258.jpg

46

¤

KARMANSBO 30.1.1888 på klipp med en kort tand på höger sida

50

152

70259.jpg

46

¤

KÖPING 12.11.1886

50

153

80959.jpg

46

¤

KÖPING 4.12.1887

50

154

70924.jpg

46

¤

LAHOLM 13.12.1888

50

155

61652.jpg

46

¤

LUND 3.1.1889

50

156

51523.jpg

46

¤

ÅLED 11.8.1888

50

157

91777.jpg

46

¤

ÅMÅL 26.10.1890 (Dalarna)

25

158

70922.jpg

46

¤

ÖSTER KORSBERGA 20.9.1887

50

159

70251.jpg

46d
43d

¤

ELFVESTORP 6.3.1890 en stämpel på trevligt postanvisningsklipp. Båda märkena på det gulaktiga pappret

100

160

70249.jpg

46+43

¤

FORSHAMMAR 12.12.1888 en stämpel på vackert postanvisningsklipp med välcentrerade märken

100

161

51599.jpg

46+43

¤

VAXHOLM 24.4.1890 på trevligt 25 öres klipp från anvisning

75

162

70250.jpg

46+43

¤

WRETSTORP 5.2.1888 en stämpel på postanvisningsklipp med välcentrerade märken

50

163

91533.jpg

47

¤

HELSINGBORG 24.3.1887

50

164

50132.jpg

47

¤

HJO 23.3.1889 praktstämpel på 30 öre med två vikta hörntänder

50

165

91668.jpg

47
43+46

*

Två postanvisningar med 30 öre från HELSINGBORG 2.10.1888 samt 5 och 20 öre från STRÖMSTAD 31.7.1890

25

166

51529.jpg

48

¤

LULEÅ 17.12.1889

50

167

91509.jpg

48

¤

Bläckmakulering (H)ernösan(d) 20.12.188(6) lodrätt veck men trots det ett trevligt och dekorativt märke

75

168

60165.jpg

48+49

¤

50 öre och 1 krona i vars ett vackert stämpalt ex men båda med tandningsdefekter

50

169

61371.jpg

49

*

1 krona brun och mörkblå Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan

200

170

71533.jpg

49

¤

STOCKHOLM 27.3.92 St.PAKET på bra ex av 1 krona

50

171

90554.jpg

51 (v3)

**

Två korta färgstreck i vänstra marginalen, från skruvar eller kvartsplåtens kant

100

 

Oscar II - Siffertyp - Posthuset

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

172

80947.jpg

52-59

*

Oscar II serie utan 30 öre och 1 krona men med 5 öre både blågrön och gulgrön samt 50 öre blågrå (59c) och olivgrå (59d). Se stor bild

500

173

41722.jpg

52c

**

6-block med övre höger hörnmarginal. Oscar II 5 öre blågrön

450

174

41723.jpg

52c
vm1

*/**

4-block med omvänt vattenmärke. Ett märke **, ett * och två med mindre *-spår. Ett par tänder särade nertill

200

175

90023.jpg

52c

¤

ANDERSTORP 16.3.1897 vacker med liten del av stämpel upptill (Småland)

50

176

91779.jpg

52

¤

ARKELSTORP 13.10.1901 (Skåne) ett riss upptill

25

177

90016.jpg

52

¤

AXHULT 31.12.190_ (Småland)

50

178

91780.jpg

52

¤

BJÖRNSTORP28.12.189_ (Skåne) datumsiffran 2 har slagit hål i pappret

25

179

90029.jpg

52c

¤

BRÖSARP 15.6.1896 (Skåne)

25

180

90008.jpg

52

¤

BYHOLMA 13.10.1908 tunn fläck (Småland)

50

181

90003.jpg

52

¤

BYHOLMA 14.6.190(9) (Småland)

50

182

90028.jpg

52c

¤

ENHÖRNA 15.12.1896 (Södermanland)

50

183

80071.jpg

52

¤

HAGBY 2.12.1892 på 5 öre i blågrön nyans

50

184

51510.jpg

52

¤

HAMMAR 31.2.1903 sen februaristämpel

75

185

91781.jpg

52

¤

HULT 17.7.1891 (Småland)

50

186

90030.jpg

52c

¤

KARLSTORP 18.8.1893 (Småland)

50

187

90001.jpg

52

¤

KJEFLINGE 24.1.1903 (Skåne)

50

188

90007.jpg

52

¤

LÖDDEKÖPINGE 31.12.1910 (Skåne)

25

189

90009.jpg

52 x3

¤

Vackert lodrätt 3-strip med en rättvänd stämpel NOR 27.3.1903 på varje märke

100

190

91778.jpg

52

¤

NYKIL 29.1.1898 (Östergötland)

50

191

90011.jpg

52

¤

POLCIRKELN 22.12.1898 (Lappland)

50

192

90025.jpg

52c

¤

ROCKESHOLM 11.7.1897 (Västmanland)

50

193

90004.jpg

52

¤

SALEBY 15.3.189_ (Västergötland)

50

194

90066.jpg

52

¤

SNÖBERGSHYTTAN 8.1.1898 (Västmanland)

300

195

90006.jpg

52

¤

SYA 13._.1903 (Östergötland)

50

196

90017.jpg

52

¤

TJELLMO 16.5.1898 (Östergötland)

50

197

90015.jpg

52

¤

PKXP No 65B 4.1.1904

50

198

90021.jpg

52

¤

PLK 119B 6.7.1911

75

199

90014.jpg

52

¤

PLK 255C 13.3

50

200

51500.jpg

52c

¤

ÅNGBÅTS PXP No 157 (använd i Mälaren) 22.5.1896 på 5 öre blågrön med kort tand

75

201

81761.jpg

52 v11

¤

7st 5 öre Oscar i blågröna nyanser med olika lödskarvlinjer upptill eller nertill

100

202

81762.jpg

52 v11

¤

8st 5 öre Oscar i gulgröna nyanser med olika lödskarvlinjer upptill eller nertill

100

203

60007a.jpg

52+54

¤

Postkontorets kassa-expedition Malmö SEP 13.1893 mycket vacker ovanligt tydlig blå stämpel på postanvisningsklipp

100

204

90033.jpg

54

¤

BJÖRKETORP 17.11.1903 samt del av nästa stämpel nertill (Västergötland)

50

205

81771.jpg

54

¤

FINSPONG rullstämpel med runt O från år 1907 på vågrätt 3-strip där det högra märket har några något avkortade tänder nertill

75

206

91618.jpg

54

¤

Fra Sverige L. (Landskrona) dansk stämpel

25

207

90038.jpg

54

¤

HUSUM 29.4.1902 (Ångermanland)

50

208

90034.jpg

54

¤

HVITSAND 15.6.1896 (Värmland)

50

209

51518.jpg

54

¤

KÅRSTA-GOTTRÖRA 5.4.1900 lantbrevbärare stämpel från B-län. Tydlig stämpel på märke med litet avskrap i märkesbilden

75

210

81011.jpg

54

¤

LIATORP 7.11.1904 (Småland)

50

211

90045.jpg

54v10

¤

NOR 26.3.1903 (Värmland) på 10öre med färgstreck i nedre vänster hörn

50

212

90035.jpg

54

¤

SKÅNE-TRANÅS 13.7.1896 (Skåne)

25

213

90042.jpg

54

¤

STEHAG 25.8.1893 (Skåne)

50

214

90043.jpg

54

¤

SVÄRDSJÖ 17.5.1893 (Dalarna)

50

215

80046.jpg

54

¤

LANTBRFB. 70 (lantbrevbärare Degeberga-Hörröd) 22.1.1894 tydlig på 10 öre Oscar med veck på det övre högra hörnet

100

216

51516.jpg

54

¤

LANTBR. No 173 (lantbrevbärarpost Nås - Näfveråsen) 29.10.1895

150

217

51515.jpg

54

¤

LANTBRFB. 175 II (lantbrevbärarpost Falun - Smedsbo) 14.10.____

50

218

51514.jpg

54

¤

LANTBR. No 183 IV (lantbrevbärarpost Häggenås - Raftsjöhöjden) 29.1.1896. Halv stämpel på märke med veck

50

219

80048.jpg

54

¤

ASKERS:-LERBÄCK 3.11.1894 järnvägspost 1

50

220

80067.jpg

54

¤

PLK 287B 4.12.1904 något vriden

50

221

51596a.jpg

54-52

¤

RÅNEÅ 4.11.1893 vars en stämpel på 10 och 5 öre på anvisningsklipp

50

222

51595.jpg

54+52

¤

SÄRNA 23.10.1893 på stort klipp från postanvisning

50

223

91446.jpg

54+Fk3B

*

STOCKHOLM 8.2.92 till Riga (Ryssland) med påmålade sorgekanter upptill och nertill. Ankomststämplat på baksidan

50

224

90050.jpg

55

¤

BJÖRKFORS 29.12.1898 (Östergötland)

75

225

60166.jpg

55

¤

HEDVIGSDAL 3.9.1906 vriden nästan omvänd stämpel

50

226

90048.jpg

55

¤

KARMANSBO 8.11.1898 (Västmanland)

50

227

50208.jpg

55

¤

MATFORS 23.12.1899

50

228

70114.jpg

55

¤

SÖRBY 14.5.1908

50

229

90049.jpg

55

¤

WESTANFORS 16.12.1898 (Västmanland)

50

230

90063.jpg

56a I

¤

WIKERSVIK 2.9.1891 (Västmanland) på 20 öre typ I i ultramarin nyans

50

231

91452.jpg

56

*

20 öre Oscar på brev från Skånska Handelsbanken i Helsingborg till Deutsche Bank i Berlin. Märket stämplat med dansk Fra Sverige och julmärket med järnvägsstämple KJØBENHAVN 14.02.05 HELSINGBORG. Tysk stämpel på baksidan 15.3.05

100

232

80077.jpg

57

¤

BJÖRKE 10.12.1907

75

233

90051.jpg

57

¤

HAFVERÖ 21.4.1905 (Medelpad), en halv tand upptill

50

234

80080.jpg

57

¤

KVILLSFORS 30.9.1910

50

235

80074.jpg

57

¤

ODENSJÖ 2.3.1908

100

236

90665.jpg

58

**

Postfrisk 30 öre Oscar II med god centrering

400

237

40362.jpg

58

*

30 öre Oscar centrerat neråt

100

238

90056.jpg

58

¤

HAGBY 28.12.1898 (Småland)

50

239

50205.jpg

58a2

¤

HAMMERDAL 19.3.1892 på postanvisningsklipp

50

240

90052.jpg

58

¤

Blå stämpel KARLSTAD 13.12 EM (Värmland)

50

241

90057.jpg

58

¤

LYCKE 30.1.1904 (Bohuslän)

50

242

40881.jpg

58

¤

NEGLINGE 4.7.1908

50

243

90055.jpg

58

¤

NORRARYD 30.8.1904 (Småland)

50

244

90053.jpg

58

¤

SIL 1.9.1904 (Värmland)

50

245

51494.jpg

58

¤

ÅRJENG 20.12.1894

50

246

40363.jpg

59c

*

50 öre blågrå Oscar II centrerat neråt vänster

150

247

81567.jpg

59c

*

50 öre blågrå Oscar II i ett mycket fräscht ostämplat ex centrerat uppåt

200

248

90067.jpg

59d

¤

DEGERFORS 12.4.1912 (Värmland)

50

249

91721.jpg

60 P

(*)

Provtryck typ N i brun och blå färg. Porträttbilden förskjuten neråt in i "FRIMÄRKE" och över R i SVERIGE finns ett tydligt plåtfel

350

250

91687.jpg

60

**

1 krona Oscar II postfriskt och fräscht märke

1000

251

40364.jpg

60a

*

1 krona karminrosa och grå Oscar II centrerat uppåt

300

252

80181.jpg

64

¤

HJERPEN 17.7.1902

50

253

81122.jpg

64

¤

LOMMA 23.12.1901 violett/anilin färgad stämpel Nst 14. Enligt SSPDs hemsida finns endast en blå stämpel från 07.12.1907 registrerad

150

254

80161.jpg

64

¤

VEXIÖ 11.4.1904 vackert märke där den högra 1:an i 11 nästan slagit hål i pappret, men ändå inte en kraftig stämpel

50

255

91490.jpg

65

¤

INSJÖN 14.9.14 vackert stämplad 5 kronor Posthuset 1905

150

256

91718.jpg

66

**

20 öre Oscar II utan vattenmärke. Postfriskt med god centrering

100

257

91720.jpg

66

**

4-block av 20 öre Oscar II utan vattenmärke

400

258

91719.jpg

67

**

25 öre Oscar II utan vattenmärke

150

 

Riksvapnet - Medaljong - Landstorm

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

259

91722.jpg

68-70

**

Lilla Riksvapnet med vattenmärke krona komplett

25

260

80087.jpg

68-70

**

4-block serie Lilla Riksvapnet med vattenmärke krona där 4 öre har nedre vänster hörnmarginal

100

261

81570.jpg

68-70

**

Lilla Riksvapnet med vattenmärke krona i 4-block serie

100

262

91723.jpg

69

**

Mycket vackert ex av 2 öre med vattenmärke krona

50

263

80964.jpg

73cx

¤

3 öre med omvänt vattenmärke linjer, del av stämpel

50

264

91463.jpg

74cx

¤

4 öre med omvänt vattenmärke stämplat i Lyckorna 1914, gott ex

75

265

91441.jpg

74

*

8 olika trycksakskort från Carlsson & Co i Stockholm, ca 1911-1914. Numrerade och i olika färger samt många trevliga "reklamtryck" på baksidan med bl.a. vackra bilder av tryckpressar

150

266

61348.jpg

75

**

4-block av 5 öre Medaljong med vattenmärke krona, som nästan alltid på denna utgåva något sned centrering

150

267

70919.jpg

75

¤

Vågrätt par av 5 öre Medaljong med vattenmärke krona

100

268

90669.jpg

76P

(*)

Provtryck i ljusgrå färg utförd med 10 öres plåten på vitt papper med vattenmärke krona, dessa gummerades aldrig

200

269

80983.jpg

76

**

4-block av 10 öre Medaljong med vattenmärke krona

200

270

91724.jpg

76 vm2

**

Del av två vattenmärken krona i sidled

100

271

81664.jpg

76

¤

BLIDSBERG 12.9.1911

50

272

81663.jpg

76

¤

SÄLLINGE 15.8.1911

50

273

91725.jpg

77

**

1 krona Medaljong med vattenmärke krona

400

274

81577.jpg

77 rk

*

1 krona med vattenmärke krona ostämplad med lätt fastsättarspår. Del av riktkors i övre vänstra hörnet, position 51

200

275

71401.jpg

77 rk

*

Riktkors i övre vänstra hörnet (position 51 i arket), tydligt med två hela streck synliga och ovanligt god centrering för att ha riktkors som normalt hamnade i marginalen

200

276

91616.jpg

81 a-c

**

4-block av alla tre nyanserna på 8 öre Medaljong

25

277

91442.jpg

82

*

GNESTA 19.7.15 på brev med adressen Fröken Edit Karlsson, m.f. Gustavsbergsbåt, Uddens Brygga, Farsta bro

25

278

90124.jpg

82

*

GRÅMANSTORP 11.12.1917 på nyårskort till Kanada. Hörnveck

100

279

60252.jpg

83

¤

LIMHAMN 6.3.19 vacker stämpel

50

280

90519.jpg

84

**

15 öre centrerat uppåt vänster med stora hörntänder nertill (utpräglad kamtandning)

30

281

90069.jpg

84

¤

STOCKHOLM1 AVG LBR 3.2.20

50

282

80272.jpg

86

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 13

50

283

90670.jpg

88

**

30 öre Medaljong, postfriskt

125

284

80264.jpg

89

**

4-block med nedre vänster hörnmarginal av 35 öre Medaljong. Fräscht block med typisk kamtandning. Se stor bild

400

285

90671.jpg

90

**

40 öre Medaljong postfriskt

150

286

40367.jpg

90

*

40 öre Medaljong

50

287

90351.jpg

91

**

50 öre Medaljong med kamtandning. Postfriskt märke med lättare från framsidan ej synbart veck

150

288

40368.jpg

91

*

50 öre Medaljong, centrerat neråt

100

289

80271.jpg

91bz

**

4-block av 50 öre Medaljong med vattenmärke KPV på alla 4 märken, i mitten med halva bokstäver på resp märke

2000

290

80274.jpg

93

**

Plåtnummer 2 och 3 på vars ett 4-block med hörnmarginal

50

291

80273.jpg

95

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 3

50

292

40369.jpg

96

*

1 krona Medaljong utan vattenmärke, fräscht ex

175

293

61347.jpg

97-104

**

4-block serie påtrycken på Medaljong, 8 olika

150

294

80275.jpg

99

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 139

50

295

60169.jpg

99

¤

STOCKHOLM 12.7.18 något lätt men vacker stämpel på provisoriet 7 på 10 öre med utpräglad kamtandning

50

296

61343.jpg

100a bz

**

4-block 12 på 25 öre Medaljong med vattenmärke KPV (omvänt) på alla 4 märkena och bra centrering

100

297

91462.jpg

103

**

Förskjutet påtryck så att 5:orna i 65 syns, men inte tillräckligt för att räknas som "kraftigt förskjutet" (103v1)

75

298

81578.jpg

104

¤

9-block med övre vänster hörnmarginal med plåtsiffra 1. Litet avskrap på ett märke (position 2). STOCKHOLM BAN 16.10.29 PAK ANK

75

299

91729.jpg

105cx

**

4-block med omvänt vattenmärke linjer på 5+5 på 2 öre Landstorm I

250

300

91728.jpg

106cz

**

Vattenmärke linjer och KPV. 5+5 på 3 öre Landstorm I

50

301

90673.jpg

107cz

**

Vattenmärke linjer och KPV. 5+5 på 4 öre Landstorm I

50

302

90672.jpg

111cz

**

Vattenmärke linjer och KPV. 10+10 på 20 öre Landstorm I

50

303

91726.jpg

112cz

**

Vattenmärke linjer och KPV. 10+10 på 24 öre Landstorm I, centrerat uppåt

50

304

91727.jpg

113cz

**

Vattenmärke linjer och KPV. 10+10 på 30 öre Landstorm I

50

305

91730.jpg

117a

**

Ovanligt mörk nyans på snedcentrerat märke

100

306

91731.jpg

117a

**

Bra centrering för denna ofta snedcentrerade utgåva

175

307

91491.jpg

117

¤

Stämplad i Linköping och inte del av Stockholm stämpel som nästa alltid

50

308