Specialavdelning brev

Nedan styckas ett orört parti försändelser samtliga skickade till eller av Nils Bäckman. Huvudsakligen svenska från 1920-talet med många trevliga och vackra inkl. luftpost, minnesstämplar, rek och värdebrev.
Många vackra filatelistiskt frankerade försändelser med bl.a. ovanligare märken som 1924 års jubileumsutgåvor och olika  brevkort.
Utropspriset är satt till 50.- på samtliga oavsett uppskattat slutpris. Bjud gärna på flera och begränsa inköpssumman för just dessa objekten.

Lot-Nr

Bild

Beskrivning

Utrop

1

81485.jpg

Båda 1 kronorna samt diverse öresvalörer 5 - 50 ur 1924 års serier och 20 öre Gustav Vasa, totalt frankerat med 4 kr 15 öre. Skickat från YTTERÅN 1.12.1924 till London, eftersänt till Kristiania och i retur till Ytterån. Rek, express, luftpost och mottagningsbevis på brev i större format (22x16 cm) med en del skavanker, bl.a. 1 krona Föreningen saknar en hörna. Ovanlig försändelse och frankering. Bild framsida | baksida

50

2

81486.jpg

Adresskort till ilpaket på 5kg med värdebelopp på 1000 kronor för diamanter. Frankerat med 340 öre inkl. bl.a. 1 krona Föreningen och 35 öre Föreningen. Skickat från YTTERÅN 27.10.1927 och ankomststämplat i ÅNN 30.10.1927. Mycket vacker och ovanlig avi. Bild framsidan | baksida

50

3

81527.jpg

10 öres brevkort tilläggfrankerat med 5 och 15 öre Föreningen skickat som rek från OTTSJÖN 1.6.25 och ankomststämplat i YTTERÅN 3.6.1925

50

4

81528.jpg

10 öres brevkort tilläggsfrankerat med 10 och 15 öre Föreningen skickat som rek från YTTERÅN 26.9.1925 till Stålfjäll och ankomststämplat GARDVIK 6.10.25 sedan eftersänt till Ytterån

50

5

81529.jpg

10 öres brevkort tilläggsfrankerat med 5 öre Föreningen och 25 öre Kongressen skickat som rek från GÖTEBORG 4 31.5.28 och ankomststämplat YTTERÅN 2.6.1928

50

6

81537.jpg

20 öres brevkort tilläggsfrankerat med 2x5 öre Kongressen skickat som rek från ARRIE 7.6.28 till YTTERÅN 9.6.1928

50

7

81538.jpg

15 öres brevkort tilläggsfrankerat med 15 öre Kongressen skickat som rek från ASKERYDS KYRKKBY 13.6.1928

50

8

81539.jpg

5 öres brevkort tilläggsfrankerat med 10 och 15 öre bandmärken skickat som rek från ANGERDSHESTRA 11.5.28 till YTTERÅN 14.5.1928

50

9

81530.jpg

Postförskott från MALMÖ 7.3.25 frankerat med 20 öre Kongressen och 2x15 öre Föreningen. Ankomststämplat på baksidan YTTERÅN 11.3.1925

50

10

81531.jpg

Lokalt värde brev frankerat med 35 öre Kongressen samt 15 och 25 öre Föreningen från YTTERÅN 53.1925. Ankomststämplat YTTERÅN 6.3.1925 på baksidan

50

11

81532.jpg

Värdebrev frankerat med 5 och 25 öre Föreningen samt 27 på  55 öre Medaljong från GÖTEBORG1 1.6.28 till YTTERÅN 3.6.1928, bild baksidan

50

12

81533.jpg

Värdebrev frankerat med 2x15 öre Kongressen samt 27 på 55 öre Medaljong från ASKERYDS KYRKBY 13.8.1928. Bild baksida

50

13

81534.jpg

Värdebrev frankerat med 3x15 öre Kongressen samt 5x2 öre Lilla Riksvapnet. Skickat från ARRIE 7.6.28 till YTTERÅN 9.6.1928. Bild baksida

50

14

81535.jpg

Värdebrev frankerat med 35 öre Kongressen, 15 öre Föreningen och 5 öre Stående Lejon från ANGERDHESTRA 11.5.28 till YTTERÅN 14.5.1928. Bild baksidan

50

15

81536.jpg

Värdebrev frankerat med 45 öre Föreningen och 10 öre Kongressen från MALMÖ1 7.8.28 Skånemässan till YTTERÅN 9.8.1928. Veck på vänster sida. Bild baksidan

50

16

81540.jpg

Lützen FDC med 2- och 4-sidiga 10 och 15 öre samt 25 öre och extra 10 öre men inte 90 öre. STOCKHOLM 1.11.32 till EMÅDALEN 1.11.1932

50

17

81541.jpg

Till Norge 10 öres brevkort tilläggsfrankerat med 5 öre Föreningen samt stämpelbundet julmärke. Från YTTERÅN 28.12.1924 till OSLO 2.1.25 HOMANSBY och i retur YTTERÅN 4.1.1925

50

18

81542.jpg

Till Norge 10 öres brevkort tilläggsfrankerat med 5 öre Föreningen samt stämpelbundet julmärke. Från YTTERÅN 28.12.1924, ankomststämplat KRISTIANIA 29.XIII.24, returnerat OSLO 3.I.25 ST.HANSHAUGEN till YTTERÅN 5.1.1925

50

19

81543.jpg

Till Norge 10 öres brevkort tilläggsfrankerat med 5 öre Kongressen samt stämpelbundet julmärke. Från YTTERÅN 28.12.1924 till KRISTIANIA 30.XII.24 MAJORSTUEN försett med lila stämplar Retour samt Ikke avhentet och åter i YTTERÅN 17.2.1925. Veck på övre vänster hörn

50

20

81544.jpg

Till Norge rekommenderat 10 öre brevkort tilläggsfrankerat med 25 öre Kongressen och 5 öre Föreningen från YTTERBYN 27.5.1925 till Spitsbergen stämplat NARVIK 5.VI.25 och åter i YTTERÅN 20.7.1925

50

21

81545.jpg

Till Norge rekommenderat 10 öre brevkort tilläggsfrankerat med 35 öre Kongressen från YTTERBYN 27.5.1925 till Spitsbergen stämplat NARVIK 5.VI.25 och åter i YTTERÅN 20.7.1925

50

22

81546.jpg

Till Norge 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 5 och 8 öre Oscar II samt 2 öre Lilla Riksvapnet och 35 öre Postemblem. Luftpost och rek från YTTERÅN 26.12.1927 till FREDIKSHALD 28.XII.27 och i retur 31.XII.27 via HALDEN 2.I.28 till YTTERÅN 4.1.1928. Bild baksidan

50

23

81547.jpg

Till Norge 10 öres brevkort tilläggsfrankerat med 5 olika märken (45 öre). Rek och luftpost från YTTERÅN 26.12.1927 till FREDIKSHALD 28.XII.27 och i retur 31.XII.27 via HALDEN 2.I.28 till YTTERÅN 4.1.1928. Bild baksidan

50

24

81548.jpg

Till Storbritannien 7 öres brevkort tilläggsfrankerat med 2x10 öre Stående Lejon med luftpost från YTTERÅN 12.6.1928 till London och i retur. Notering om 1:a flyg Stockholm-London en "kom inte med". Bild baksidan

50

25

81549.jpg

Till Storbritannien 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 15 öre Kongressen samt 10 och 2x5 öre Lejon från YTTERÅN 12.6.1928 och i London 16.8 sedan i retur. Notering om 1:a flyg Stockholm-London en "kom inte med". Bild baksidan

50

Luftpost Stockholm - London 1928

26

81487.jpg

Luftpost till London 1:a turen 18.VI.28 från YTTERÅN 15.6.1928 och returnerat. 15 öres brevkort tilläggsfrankerat med 20 öre. Bild framsida | baksida

50

27

81488.jpg

Luftpost och rek till London 1:a turen 18.VI.28 från YTTERÅN 12.6.1928 och returnerat. 6 öres dubbelt brevkort med bevarad svarsdel tilläggsfrankerat med 50 öre inkl. 35 öre Föreningen. Bild framsida | baksida

50

28

81489.jpg

Luftpost till London 1:a turen 18.VI.28 från YTTERÅN 15.6.1928 och returnerat. 5 öres brevkort tilläggsfrankerat med 30 öre. Bild framsida | baksida

50

29

81490.jpg

Luftpost till London 1:a turen 18.VI.28 från YTTERÅN 15.6.1928 och returnerat. 7 öres brevkort tilläggfrankerat med 30 öre. Bild framsida | baksida

50

30

81491.jpg

Luftpost och rek till London 1:a turen 18.VI.28 från YTTERÅN 12.6.1928 och returnerat. 15 öres brevkort tilläggsfrankerat med 15 och 30 öre kongressen. Bild framsida | baksida

50

31

81492.jpg

Luftpost och rek till London 1:a turen 18.VI.28 från YTTERÅN 12.6.1928 och returnerat. 10 öre brevkort tilläggsfrankerat med 20 öre Föreningen och 15 öre Kongressen. Bild framsida | baksida

50

32

81493.jpg

Luftpost och rek till London 1:a turen 18.VI.28 och returnerat.. 10 öres brevkort stämplat GÖTEBORG1 SVENSKA MÄSSAN 20.5.28 tilläggsfrankerat med 35 öre stämplade YTTERRRÅN 13.8.1928. Bild framsida | baksida

50

33

81494.jpg

Norskt 10 öres brevkort stämplat LANDSUTSTILLNINGEN 1928 BERGEN 25.V.28 och tilläggsfrankerat med 30 öre i svenska märken stämplade YTTERÅN 13.8.1928 och skickat som rek och luftpost London 2:a turen 14.VIII.28 med adress Olympiska Spelen i Amsterdam, ankomststämplat och returnerat. Bild framsida | baksida

50

34

81495.jpg

Norskt 10 öres brevkort stämplat LANDSUTSTILLNINGEN 1928 BERGEN 25.V.28 och tilläggsfrankerat med 35 öre Postemblem stämplat YTTERÅN 13.8.1928 och skickat som rek och luftpost London 2:a turen 14.VIII.28 till Malmö, returnerat

50

35

81496.jpg

Luftpost Stockholm-London 2:a turen 14.VIII.28 på 5 öres Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 20 öre från YTTERÅN 13.8.1928. Ingen adresspå kortet men stämplat i London  och returnerat

50

36

81497.jpg

Luftpost Stockholm-London 2:a turen 14.VIII.28 på rekbrev från YTTERÅN 13.8.1928 till London frankerat med 55 öre, returnerat med 6 olika stämplar på baksidan. Bild framsida | baksida

50

37

81498.jpg

Luftpost Stockholm-London 2:a turen 14.VIII.28 på rekbrev från YTTERÅN 13.8.1928 adresserat till Olympiska spelen i Amsterdam frankerat med 55 öre, ankomststämplat och returnerat via Malmö. Bild framsida | baksida

50

Luftpost övrigt

38

81499.jpg

Stockholm - Antwerpen luftpost och rek brev frankerat med 75 öre skickat från STOCKHOLM1 LUFTPOST 15.5.30 ankomststämplat med utställningsstämpel ANTWERPEN-ANVERS 20.V.1930 och returnerat 1/.V.1930 till EMÅDALEN 23.5.1930. Bild framsida | baksida

50

39

81500.jpg

Stockholm - Antwerpen luftpost och rek 15 öres brevkort tilläggsfrankerat med 25 öre Föreningen och 10 öre luftpost från STOCKHOLM1 LUFTPOST 15.5.30 ankomststämplat med utställningsstämpel ANTWERPEN-ANVERS 20.V.1930 och returnerat 1/V.1930 till EMÅDALEN 23.5.1930. Bild framsida | baksida

50

40

81501.jpg

1:a dagflyget direkt BROMMA-BERLIN på 5 öres Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 50 öre Bromma märket.. Skickat med rek från STOCKHOLM 1 LUFTPOST 4.4.37 till London och ankomststämplat 5.APR.37 sedan returnerat. Bild framsida | baksida

50

41

81502.jpg

1:a dagflyget direkt BROMMA-BERLIN på 10 öres brevkort tilläggsfrankerat med 50 öre Bromma och 5 öre Postverket. Skickat med rek från STOCKHOLM 1 LUFTPOST 4.4.37 till Madrid och ankomststämplat 15.ABR.37 samt CENSURADA sedan returnerat till MÄSSBACKEN 22.6.37. Bild framsida | baksida

50

42

81503.jpg

FDC 2st Bromma märken skickat som rek och luftpost från BROMMA AERODROM 23.5.1936 STOCKHOLM 1 till STETTIN  och ankomststämplat 25.5.36 sedan returnerat 9.6.36 via MALMÖ LUFTPOST 9.6.36 till MÄSSBACKEN 11.6.36. Bild framsida | baksida

50

Tillfälliga postanstalter, minnespoststämplar

43

81504.jpg

GÖTEBORG 1 SVENSKA MÄSSAN 20.5.28 på ej adresserat 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort. Lösenetikett 10 öre och 10 öre Cancermärke stämplat YTTERÅN 22.5.1928

50

44

81505.jpg

GÖTEBORG 1 SVENSKA MÄSSAN 1.6.29 på 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 5 öre Cancermärke 1928

50

45

81506.jpg

GÖTEBORG 1 SVENSKA MÄSSAN 1.6.29 på 10 öre brevkort tilläggfrankerat med 10 öre Cancermärke och skickat som rek. Brevmärke med engelsk text från utställningen på baksidan

50

46

81507.jpg

JÖNKÖPING UTSTÄLLNINGEN LBR 23.6.28 på 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 1+1+3 öre, ej adresserat

50

47

81508.jpg

ÖREBRO UTSTÄLLNINGEN 26.6.28 på 5 öre dubbelt brevkort (bevarad svarsdel) tilläggsfrankerat med 5 öre kongressen. Ankomststämplat YTTERÅN 9.7.1928

50

48

81509.jpg

ÖREBRO UTSTÄLLNINGEN 26.6.28 på 10 öre brevkort tilläggsfrankerat med 5 öre Cancermärke skickat till Bergen och stämplat på baksidan LANDUTSTILLNINGEN 1928 BERGEN 30.VI.28 sedan till YTTERÅN 3.7.1928

50

49

81510.jpg

SUNDSVALLSUTSTÄLLNINGEN 2.8.28 på 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 5 öre Cancermärke. Sidostämplar ÖREBRO 6.9.1928 och YTTERÅN 10.10.1928 med utsuddad adress

50

50

81511.jpg

SUNDSVALLSUTSTÄLLNINGEN 31.7.28 sidostämpel på 7 öre brevkort tilläggsfrankerat med 3 öre stämplade PLK 226A 26.7.1928. Även stämplat på både fram och baksidan med YTTERÅN 3.8.1928 samt lila UDDEVALLAUTSTÄLLNINGEN 1928

50

51

81512.jpg

10 öre brevkort stämplat OSBY 9.7.1929 samt lila rakstämpel OSBY UTSTÄLLNINGEN 1929 skickat till Västerås och stämplat VÄSTERÅS UTSTÄLLNINGEN 23.7.29 sedan i retur till Skenninge och på baksidan lila rakstämpel Skänninge Jubileumsutställning 1929 och datum 24/7 i bläck

50

52

81513.jpg

VÄSTERÅS UTSTÄLLNINGEN 24.7.29 på 15 öre brevkort (Gripsholms slott) tilläggsfrankerat med 40 öre Kongressen och skickat som rek+luftpost till Barcelona med otydlig ankomststämpel på baksidan via BASEL FLUGPLATZ 25.VII.29 LUFTPOST. I retur till EMÅDALEN 1.8.1929 och 2.8.1929. Bild framsida | baksida

50

53

81514.jpg

VÄSTERÅS UTSTÄLLNINGEN 24.7.29 på 15 öre brevkort (Leckö slott) skickat till utställningen i Halmstad med stämpel på baksidan HALMSTAD UTSTÄLLNINGEN 28.7.29 sedan till LANDSKRONA 1.8.29 och slutligen till EMÅDALEN 6.8.1929

50

54

81515.jpg

5 olika utställningsstämplar på 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort från UMEÅ 9.7.1929 sedan tilläggsfrankeratmed15öre Cancermärke och skickat som rek från LANDSKRONA 27.7.29 till HALMSTAD UTSTÄLLNINGEN 28.7.29 och där ifrån 31.7.29 till VÄSTERÅS UTSTÄLLNINGEN 1.8.29 och slutligen till EMÅDALEN 2.8.1929. På baksidan finns även tre olika ej postala stämplar BOLLNÄSUTSTÄLLNINGEN 1929, Västerbottens läns utställning i Umeå 1929samt JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN Landskrona

50

55

81516.jpg

STOCKHOLMSUTSTÄLLNINGEN 15.5.30 på 10 öre jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 10 öre luftpost och 25 öre Cancer, skickat som rek och luftpost till utställning i Belgien och ankomststämplat LIEGE-LUIK EXPOSITION-TENTOONST 2.VI.1930 sedan i retur till EMÅDALEN 5.6.1930. Bild baksidan

50

56

81517.jpg

STOCKHOLM 1 GUSTAF II ADOLF 300-ÅRS MINNET 6.11.32 på 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 50 öre (luftpost och Lützen) skickat som ek och luftpost till LÜTZEN 7.11.32 samt minnesstämplar på baksidan, tysk etikett Unbekannt och i retur till EMÅDALEN 11.11.1932. Bild baksidan

50

57

81518.jpg

STOCKHOLM 1 GUSTAF II ADOLF 300-ÅRS MINNET 6.11.32 på 5 öre Oscar II jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 40 öre (luftpost och Lützen) skickat som ek och luftpost till LÜTZEN 7.11.32 samt minnesstämplar på baksidan, tysk etikett Unbekannt och i retur till EMÅDALEN 11.11.1932. Bild baksidan

50

58

81519.jpg

RÄMSHYTTAN VINTER GRAND PRIX 26.2.33 på 10 öre jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 10 och 15 öre Lützen 4-sidiga skickat som rek till Mässbacken

50

59

81520.jpg

WPC SECTIONAL MEETING STOCKHOLM 5.7.33 på 5 öre jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 25 öre skickat som rek till BORÅS UTSTÄLLNINGEN 6.7.33 och sedan till MÄSSBACKEN 8.7.33. Bild baksida

50

60

81521.jpg

STOCKHOLM 1 10.1.35 SVERIGES RIKSDAG 1435-1935 på 15 öre brevkort tilläggsfrankerat med 5+10+15 öre Riksdagen 4-sidiga och skickat som rek och luftpost till "Saar" med minnesstämpel MERZIG 12.1.35 och SVENSKA BATALJONEN SAAR 8.2.35 sedan i retur till MÄSSBACKEN 10.2.35. Bild baksida

50

61

81522.jpg

ARBOGA RIKSDAGENS MINNESFEST 27.5.1935 samt 4-radig stämpel på 10 öre brevkort tilläggsfrankerat med 5 öre Riksdagen skickat som rek till MÄSSBACKEN 29.5.36. Bild baksidan

50

62

81523.jpg

ARBOGA RIKSDAGENS MINNESFEST 27.5.1935 samt 4-radig stämpel på 10 öre brevkort tilläggsfrankerat med 5 +15 öre Riksdagen skickat som rek till Mässbacken. Bild baksidan

50

63

81524.jpg

KUGLEPOSTEN GÖTEBORG-STOCKHOLM JULI 1936 på 5 öre jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 25 öre Cancermärke skickat som rek från GÖTEBORG 1.7.36 till Stockholm och sedan i retur till Mässbacken

50

64

81525.jpg

STOCKHOLM BILPOSTKONTORET SKANSEN 30.8.41 på 1938 års 10 öre jubileumsbrevkort tilläggsfrankerat med 1 krona Hazelius och 5 öre på baksidan skickat som rek + luftpost + express till Göteborg och sedan till BRUNSBERG 2.9.41

50

65

81526.jpg

VADSTENA 7.10.1941 BIRGITTADAGEN på 10 öre brevkort tilläggsfrankerat med 3x15 öre Birgitta skickat med luftpost till Oslo (tysk censurstämpel) och i retur till BRUNSBERG 27.10.41

50

Övriga länder

66

81477.jpg

Norge 20 öre brevkort tilläggsfrankerat med 34 öre inkl. 20+10 öre Radiumsjukhuset. Skickat som rek från HALDEN 16.VI.31 och ankomststämplat EMÅDALEN 24.6.1931. Stor bild

50

67

81478.jpg

Tyska Riket 190pf rekbrev från BERLIN O 17 25.1.23 ankomststämplat på baksidan YTTERÅN14.6.1923. Korrekt porto 150pf för brev + 40pf för rek. Stor bild

50

68

81479.jpg

Tyska Riket 11 740 000 Mark rekporto från BERLIN O 17 9.10.23 ankomststämplat på baksidan YTTERÅN 12.10.1923 samt lila oval Postüberwachungsstelle Berlin W9. Korrekt porto var 6+3 millioner för 2:a VK + 2 milloner för rek, överfrankerat med 740 000. Dagen efter 10.10.23 höjdes portot till 27,5 millioner. Stor bild

50

69

81480.jpg

Tyska Riket 12 550 Mark rekporto från FRIEDLAND 22.8.23 ankomststämplat på baksidan YTTERÅN 25.8.1923 samt en "sigillstämpel" YTTERÅN och lila oval Postüberwachungsstelle Berlin W9. Korrekt porto 3000 för brev +1500 för varje vk + 1000 för rek = 11 500 för 6:e vk. Stor bild

50

70

81481.jpg

Tyska Riket 308 milliarder + 922 millioner + 1644335 i "lägre" valörer på värdebrev i stort format från BERLIN28.11.23 och ankomststämplat i YTTERBYN 3.12.1923 på baksidan samt "sigill" stämpel YTTERBYN. Portot var som högst under perioden 26-30 november 1923 då ett värdebrev i 1:a vk till Sverige kostade 820 milliarder. Brevet var försäkrat för 1 billion mark. Bild framsida | baksida

50

71

81482.jpg

Tyska Riket rekbrev i stort format frankerat med 10 314 mark och 70pf från FRIEDLAND 22.8.23 ankomststämplat i YTTERBYN 25.8.1923 samt "sigill" stämpel på baksidan. Bl.a. ingår de lite ovanligare Michel-Nr 258 och 259 (Ruhr hjälpen) i frankeringen. Korrekt porto 3000 för brev +1500 för varje vk + 1000 för rek = 10 000 för 5:e vk. Stor bild

50

72

81483.jpg

Berlin och BRD blandfrankering på vykort från HAMBURG 20.7.54 med del av svensk ankomststämpel VÄNNA... 24._.5_  Överfrankerat, korrekt porto var 45pf men dekorativt. Stor bild

50

73

81484.jpg

Nederländerna 5 cent brevkort tilläggsfrankerat med 1½ - 10 cent ur OS serien 1928. Skickat med rek och luftpost, ankomststämplat YTTERÅN 20.8.1928. Stor bild

50

"Restpartiet"

74

81550.jpg

36 försändelser svenska och utländska liknande enkelobjekten men flertalet med spår efter montering. Bl.a. finns tre olika "Sigillstämplar" från Brunsberg, Furudal och Vännbacka. Trevliga luftpost Stockholm-London,Stockholm-Amsterdam och flera olika utställningsstämplar. Bild 1 | 2 | 3 | 4 | 5

50

Sverige

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

75

71378.jpg

Förfil

*

HELSINGBORG 11.6.1841 (Nst 7) på fribrevsomslag till Götheborg

50

76

11700.jpg

Förfil

*

ÖREBRO 10.2.1845 (Nst 7) ”hemmagjort kuvert” hörnskada. Brevet var i 4:e viktklassen och med notering ”Åtföljer justitio collegiors förmyndare kammarens bref

50

77

81010.jpg

2

¤

4 skilling felfritt ex med god centrering och halv stämpel Götheborg

200

78

80343.jpg

2E4

*

4 skilling i det 4:e eftertrycket från år 1885. Undertyp i från position 9 i 9-blocket

500

79

80006.jpg

3

¤

6 skilling i ett kraftigt reparerat ex men med hel och läsbar stämpel GÖTHEBORG 4.6.1856

400

80

80953.jpg

3

¤

6 skilling stämplad i Gefle 13.2.185_ med kort hörntand nertill vänster och troligen mindre reparation

750

81

80954.jpg

4

¤

8 skilling med ett lättare veck och ett riss upptill. Mycket bra centrering och tandning, del av två halva fyrkantstämplar Luleå 2_.9.1856

750

82

80154.jpg

4

¤

8 skilling i ett snedcentrerat ex stämplat i Gefle. Intressant ojämnt tryck på den nedre konturen. Mindre förbättringar/reparationer

400

83

80345.jpg

4E4

*

8 skilling i det 4:e eftertrycket från 1885. Undertyp c från position 3 i 9-blocket

750

84

80153.jpg

5c

¤

24 skilling orangeaktigt röd (tegelröd) med tätt bottentryck. Reparerat med nya marginaler (ny baksida) men gott utseende med en rättvänd nästan hel lätt stämpel STOCKHOLM 19.4.1858. Mycket bra (perfekt) centrering p.g.a. reparationen

1250

85

80346.jpg

5E4

*

24 skilling i det 4:e eftertrycket från 1885. Undertyp h från position 8 i 9-blocket

750

86

71593.jpg

7

*

Felfritt rufftandat 5 öre Vapen. Gummeringen är intorkad, syns svagt. Intressant kraftigt tryckt övre ramlinje från arkets ytterkant och färgsudd i högra textfältet

250

87

60012.jpg

7

(*)

5 öre Vapen ostämplad utan gummering (svagt spår från gummeringen vid släpljus)

150

88

31350.jpg

7

¤

3-strip (1855 års tandning) av 5 öre Vapen med vars en hel dansk ringstämpel ”1” (Köpenhamn) samt del av stämpel FRA SVERRIG och båge av utländsk röd (troligen LONDON PAID). En kort hörntand men ändå ett trevligt brevklipp, troligen från ett brev till Storbritannien. Facit = 4750.- för 3-strip och mervärde för den utländska avstämplingen. Se stor bild

500

89

70854.jpg

7

¤

ENHÖRNA 10.12.1872 på 5 öre Vapen med några mindre kvalitetsanmärkningar

100

90

80034.jpg

8c

*

9 öre blålila i ett gott ex med originalgummering och felfri tandning

800

91

71592.jpg

9b2

*

12 öre mörkblå med 1855 års tandning (tryckta med plåt 5 och 6). Felfritt och fräscht ostämplat ex av en något ovanligare nyans

500

92

50271.jpg

9b3

¤

NYLAND 3.8.1870 (Nst 10 typ 2) på litet brevklipp

50

93

50272.jpg

9i

¤

BJÖRNLUNDA 21.3.1862 (Nst 10 typ 1) på vacker matt ultramarin 12 öring med svagt genomlysande skrift (från det ursprungliga brevet) i nedre vänstra hörnet

150

94

70903.jpg

9

¤

PKXP N:r 10 12.1.1870 (Jönköping -Malmö)

50

95

70357.jpg

9

¤

35st 12 öre Vapen. Kvalitén är blandad men god spridning på nyanser inkl. flera tidiga bl.a. med 4-kant stämplar. Se stor bild

100

96

60878.jpg

10h2
14Be

*

24 öres porto till Tyskland (gällde till hela Tyskland 1.4.1869-30.6.1875) frankerat med 24 öre Vapen och 3 öre Liggande Lejon. Skickat från GÖTEBORG 26.10.1870 till Crefeld. Brevomslaget är något beskuret då "sidoflikarna" har skurits av men hela fram- och baksidan finns kvar. Se stor bild

500

97

60161.jpg

11

¤

HJO 11.6.1871 vackert stämplad 30 öre Vapen med två felande tänder nertill

75

98

61493.jpg

11d2
9d3

*

42 öres direktporto till La Bochelle i Frankrike från STOCKLHOLM 22.1.1869. Full stämpeldokumentation på brevets baksidan. Attest Hela Obermüller Wilén (år 1991) 3-4, (3,4), (4,4), 3 men efter detta har tyvärr brevet råkat ut för något som gjort det fläckigt. Se stor bild

400

99

60236.jpg

11e2

*

Lodrätt par på brev i 5:e viktklassen korrekt frankerat med 60 öre (5x12 öre) stämplat i GÖTEBORG 30.5.1871 och skickat till Uddevalla. Notering "5" i övre vänstra hörnet för 5:e viktklassen. Fräscht brev i normalformat, tyngre brev är ofta i större obehändigt format. Några korta tandspetsar av mindre betydelse. Bra ex av ett brev i en ovanligare viktklass. Se stor bild

2000

100

81091.jpg

15b2

¤

17 öre Liggande Lejon rödaktigt lila (leverans 2) i ett felfritt exemplar stämplat i Stockholm

300

101

61492.jpg

16+7

¤

45 öres porto till Storbritannien från GÖTEBORG 29.5.1868 med notering "via Hull Steamer" (delvis bakom märkena). Röd stämpel LONDON PAID samt svenska noteringar "45" och "Franco" för portot betalt. Se stor bild

1000

102

51068.jpg

17

*

3 öre tandning 14 med stor pappersrest i övre högra hörnet

100

103

70033.jpg

17

¤

Ö H 8.8.1877 (Örebro-Halsberg järnväg) på snedcentrerad 3 öre tandning 14

50

104

50822.jpg

18a

¤

ESPERÖD 18.11.1879 sidvänd stämpel på snedcentrerad 4 öre tandning 14

250

105

81598.jpg

19+23

¤

NYKÖPING 5.3.1877 på postanvisningsklipp med 5 och 20 på 20 öre tandning 14

125

106

51665.jpg

21

¤

KÄRDA 4.2.1875 bra avtryck från den första svåra perioden 1874-1877. Märket har en kort tand på höger sida men är i gengäld välcentrerat. Sitter på ett brevklipp med en sidostämpel GISLAVED 6.2.1875 se stor bild. Bra ex av en svår stämpel

650

107

51641.jpg

21

¤

ROTEBRO 22.8.1875 en något kort tand på höger sida

50

108

71530.jpg

21

¤

STOCKHOLM 29.4.1875 lätt vikt hörntand på ett annars prydligt märke med plåtfel "avrundat övre höger hörn"

50

109

51544.jpg

21

¤

SÖDERHAMN 15.7.1876 praktstämplad 12 öre en lätt vikt hörntand

100

110

80180.jpg

21

¤

Dansk nummerstämpel "24" (Helsingör) på 12 öre tandning 14

75

111

70244.jpg

22f

¤

20 öre blekorange stämplad 13.8.1876 samt båge från andra stämpel. God centrering vilket inte är så vanligt på dessa

100

112

81597.jpg

23v3
19v5

¤

Skuggade siffror på både dubbeltrycket 20 på 20 öre och 5 öre. Postanvisningsklipp stämplat i Lindesberg

125

113

61368.jpg

28

*

3 öre Ringtyp tandning 13 ostämplad

250

114

70972.jpg

28c

¤

Mörkt orangeaktigt brun (ganska låg färgstyrka) med vacker centrering, omvänd stämpel Mariannelund 3.7.1878

150

115

61596a.jpg

28d

¤

3-strip lodrätt med sidvända stämplar GÖTEBORG 12.3.1881

100

116

81767.jpg

28

¤

Brittisk balkstämpel 383 (Hull)

50

117

81765.jpg

29

¤

Dansk nummerstämpel "24" för Helsingør på 4 öre tandning 13

75

118

41551.jpg

29

¤

MALMÖ 8.12.1884, övre vänster hörntand vikt

50

119

80016.jpg

29

¤

ÅSENHÖGA 11..10.1884 vacker stämpel på 4öre med ett par något tunna ställen på baksidan som ofta har uppstått på det mjuka pappret

50

120

71535.jpg

30

¤

LUND 15.10.1884

50

121

71537.jpg

30c

¤

ÖSTERSUND 1.3.1879 något kraftig/utfluten på höger sida annars mycket vacker 5 öre i c-nyans med vacker centrering

100

122

51602.jpg

30+33

¤

DELSBO 7.9.1884 på stort klipp från 25 öres anvisning

50

123

70916.jpg

30v2
32v3

¤

Spegeltryck 2ex av vardera 5 och 12 öre Ringtyp tandning 13. Den ena 5 öringen med en halv tand upptill

75

124

71532.jpg

30

¤

Plåtskada i övre högra hörnet "avrundat och med utlöpare uppåt" samt vit fläck till höger om 5:an. Stämplat i Svennevad 30.5.1880 samt del av nästa stämpel

50

125

61369.jpg

31

*

6 öre Ringtyp tandning 13 ostämplad med i det närmaste perfekt centrering

450

126

70858.jpg

31

¤

BREDSJÖ 14.12.1883 vackert märke med en något kort tand nertill

150

127

80178.jpg

31v9 +

¤

Färgad linje i övre marginalen och skruvavtryck i nedre vänstra hörnet på samma märke, sidvänd hel stämpel LUND 610.10.1878. Dessutom ett annat märke med "endast" skruvavtryck i nedre högra hörnet stämplat 4.6.1879, detta inte helt felfritt

100

128

61370.jpg

32

*

12 öre Ringtyp tandning 13

75

129

40163.jpg

32

*

12 öre tandning 13 ostämplat med något ofräsch men gummerad baksida

50

130

80283.jpg

32

**/*

4-block där de nedre märken är ** och de övre * (lätta spår i gummeringen). Litet avskrap på framsidan mellan de nedre märkena på ett annars fräscht block med god centrering

300

131

41576.jpg

32

¤

AHLSJÖHOLM 12.4.1883

50

132

41568.jpg

32

¤

GÅRDBY 24.8.1880

75

133

51482.jpg

32

¤

HAGBY 11.11.1884 prakt-lyx stämpel på 12 öre centrerad åt höger med en halv tand på vänster sida

75

134

51492.jpg

32

¤

HOFMANTORP 7.8.1883 några bokstäver svaga på annars vacker stämpel

50

135

41581.jpg

32

¤

KALMAR 6.12.1883

50

136

41569.jpg

32

¤

K.E.J. 6.3.1880 praktstämpel på 12 öre med några trubbiga tänder

50

137

81671.jpg

32

¤

KLIPPAN 4.6.1883

50

138

41598.jpg

32

¤

LINNERYD 24.(5).1884 vacker stämpel, en kort tand till höger

75

139

51481.jpg

32

¤

PÅSKALLAVIK 12.10.1884 hel omvänd stämpel

75

140

51484.jpg

32

¤

RAMQVILLA 4.11.1884

50

141

41584.jpg

32

¤

ROCKNEBY 1.7.1883

50

142

71523.jpg

32

¤

SKURUP 28.10.1884

50

143

51480.jpg

32

¤

STABY 2.2.1884

50

144

51486.jpg

32

¤

STOCKARYD 13.12.1883

50

145

41602.jpg

32

¤

STORÅ 20.7.1884, en halv tand upptill

50

146

60743.jpg

32

¤

TIDAN 27.2.1883

50

147

41575.jpg

32

¤

UPSALA 20.9.1884

50

148

41586.jpg

32

¤

WAGGERYD 8.9.1883 (första perioden 1.3.80 - 14.1.84)

200

149

81670.jpg

32

¤

ÅKARP 17.4.1884

50

150

51487.jpg

32

¤

ÅSHEDA 7.7.1883

50

151

41597.jpg

32

¤

ÖRSJÖ 3.4.1884

50

152

70908.jpg

32

¤

Dansk nummerstämpel "24" för Helsingør på 12 öre Ringtyp

50

153

80015.jpg

32 v

¤

Tydligt rambrott på övre yttre ramlinjen precis vid övre vänstra hörnet på 12 öre stämplad i NORRKÖPING 17.10.1883

50

154

80133.jpg

32v6

¤

Felperforerad med tydlig del av nästa märke på höger sida, några korta (klippta) tänder upptill

75

155

80014.jpg

32v14

¤

Färglinje i övre marginalen

50

156

80134.jpg

32v14

¤

Färglinje i högra marginalen på 12 öre stämplad i LIATORP 2.5.1879

75

157

80135.jpg

32

¤

4-block STOCKHOLM PAKET 24.4.1884 med bra centrerade märken, en tunn fläck på baksidan. "Klumptand" i nedre vänstra hörnet

300

158

81635.jpg

32

¤

4-block LEKSAND 10.12.1886 med skuggad siffra 1 på alla fyra märkena. Stämpeln har slagit igenom och skadat pappret på två ställen på det nedre högra märket

150

159

80183.jpg

32

¤

6-block 12 öre Ringtyp FINSPONG 1.3.1884 snedcentrerat, några tänder särade mellan de två nedersta märkena men ovanlig enhet

250

160

81052.jpg

33

*

20 öre Ringtyp tandning 13 centrerat åt höger, ej genomlysande ägarstämpel på baksidan

450

161

80017.jpg

33

¤

GOTHEM 6.3.188(6)

50

162

70260.jpg

33 x3

¤

LJUNGÅ 31.3.1882 på vågrätt 3-strip med en kort tand upptill

100

163

31490.jpg

33

¤

NYA LERDALA 31.3.1884 vacker på postanvisningsklipp

50

164

60660.jpg

33

¤

RANSÄTER 24.1.1885

50

165

80130.jpg

33v14

¤

Vit fyllning i 0:an på 20 öre med kort tand men rättvänd STOCKHOLM PAKET STA:DEN 19.10.1880 samt båge från nästa stämpel

50

166

51605.jpg

33+30

¤

UNNARYD 4.7.1883 på trevligt 25 öres klipp från postanvisning

75

167

51598.jpg

33+30

¤

WISLANDA 23.2.1884 en stämpel på klipp från 25 öres postanvisning

50

168

80127.jpg

33v11 v13

¤

Tjocka eller ojämna/trasiga siffror i fyra olika stadier på 4 märken. Några korta tänder men intressant grupp med märken

100

169

81053.jpg

34

*

24 öre Ringtyp tandning 13 i ett fräscht ostämplat ex centrerat neråt

125

170

61603a.jpg

34

¤

3-strip av 24 öre tandning 13 med tre sidvända stämplar KALMAR 19.11.1881. Trevlig enhet

200

171

80018.jpg

35

¤

ALSHEDA 2.5.1884 på 30 öre med svagt skuggad 3:a

50

172

70261a.jpg

35

¤

FRÄNSTA 8.6.1883 på lodrätt par

50

173

51603.jpg

35

¤

KARLSTAD 9.7.1884 mycket vackert stämplad 30 öre på postanvisningsklipp

50

174

81766.jpg

35

¤

Ventilstämpel ÖREBRO på 30 öre tandning 13 med en kort tand på höger sida som "döljs" av stämpeln

100

175

80117.jpg

35v8

¤

Dragspel (pappersveck orsakat innan tryckningen) genom hela höra delen av märket. FALKÖPING 6.5.1879 sidvänd

150

176

80019.jpg

36

¤

FRÄMMESTAD 9.2.1887

50

177

80116.jpg

36v9

¤

Vit fläck (pärla) under 50 i nedre delen av valörcirkeln. Trevligt märke med vacker omvänd stämpel MARIESTAD 14.1.1883 men en något kort tand

75

178

80115.jpg

38v6

¤

Färglinje (brun) i högra marginalen på 1 krona Ringtyp med hygglig stämpel KALMAR 16.5.1879 samt båge från nästa stämpel

150

179

81559.jpg

39

¤

BÅRSLÖF 26.11.1885

50

180

81686.jpg

39

¤

SYA 11.9.18__

50

181

81111.jpg

39v8 +

¤

Januaristämplar på 10 öre Oscar boktryck. Följande datum ingår 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 15/1 och 21/1. Varierad stämpelkvalité men fullt läsbara datum på alla sju märkena

200

182

80085.jpg

40

**

4-block av 2 öre Ringtyp centrerat uppåt vänster

50

183

50131.jpg

40

¤

KRISTIANSTAD 6.11.1892 vacker på 2 öre med felande tand upptill

75

184

81048.jpg

41

**

3 öre Ringtyp med blått posthorn. Centrerat åt vänster

50

185

81049.jpg

42

**

Perfekt centrerad 4 öre Ringtyp med blått posthorn. Något naggad tandning av mindre betydelse på höger sida på ett sällsynt vackert märke

250

186

71396.jpg

43

*

5 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan. Variant "avrundat nedre höger hörn"

125

187

60759.jpg

43

¤

SANDHEM 11.1.1888

50

188

51022.jpg

45

¤

BOLLNÄS-SÖDERH. 17.8.1889 rättvänd järnvägstämpel

50

189

81117.jpg

45

¤

DRÄNGSERED 27.8.1888

50

190

70884.jpg

45

¤

GRÄNGEN 19.4.1889 felande tand upptill

50

191

81120.jpg

45

¤

HASSLEBRO 21.5.1888 en liten tunn fläck upptill

50

192

40429.jpg

45

¤

LANDTBRFB 70 8.1.1889 lantbrevbärarstämpel från Degeberga-Hörröd i Skåne

75

193

40430.jpg

45

¤

LANDTBRFB 160 27.12.1890 lantbrevbärarstämpel från Värmland. Något suddig samt del av annan stämpel

50

194

80051.jpg

45

¤

LUDVIKA-FALUN 2.12.1890 järnvägspost 1

50

195

70887.jpg

45

¤

MOKÄRNSHYTTAN 8.1.1889 del av ortsnamnet ej läsbart

50

196

51498.jpg

45

¤

ÅNGBÅTS PXP 71 (Kalmar - Färjestaden) ej hel stämpel

50

197

81687.jpg

45

¤

ÖSTRA TORP 10._.1887 bruten hörntand

50

198

81768.jpg

45v6

¤

Del av två märkesbilder, stämplat 8.7.1891

50

199

10915.jpg

45d x2

*

20 öres porto från VISBY 3.12.1890 till Hamburg. Baksidan med svensk PKXP 2 C UTR 5.12.17890 samt HAMBURG 6.12.1890

100

200

71398.jpg

46d

*

20 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan. Fräscht ostämplat ex centrerat åt höger

200

201

51527.jpg

46

¤

GÖTEBORG FILIAL 18.9.1888

50

202

70258.jpg

46

¤

KARMANSBO 30.1.1888 på klipp med en kort tand på höger sida

50

203

70259.jpg

46

¤

KÖPING 12.11.1886

50

204

80959.jpg

46

¤

KÖPING 4.12.1887

50

205

70924.jpg

46

¤

LAHOLM 13.12.1888

50

206

61652.jpg

46

¤

LUND 3.1.1889

50

207

71526.jpg

46

¤

MARIESTAD 14.7.1887

50

208

51523.jpg

46

¤

ÅLED 11.8.1888

50

209

70922.jpg

46

¤

ÖSTER KORSBERGA 20.9.1887

50

210

70251.jpg

46d
43d

¤

ELFVESTORP 6.3.1890 en stämpel på trevligt postanvisningsklipp. Båda märkena på det gulaktiga pappret

100

211

70249.jpg

46+43

¤

FORSHAMMAR 12.12.1888 en stämpel på vackert postanvisningsklipp med välcentrerade märken

100

212

51599.jpg

46+43

¤

VAXHOLM 24.4.1890 på trevligt 25 öres klipp från anvisning

75

213

70250.jpg

46+43

¤

WRETSTORP 5.2.1888 en stämpel på postanvisningsklipp med välcentrerade märken

50

214

50132.jpg

47

¤

HJO 23.3.1889 praktstämpel på 30 öre med två vikta hörntänder

50

215

51529.jpg

48

¤

LULEÅ 17.12.1889

50

216

60165.jpg

48+49

¤

50 öre och 1 krona i vars ett vackert stämpalt ex men båda med tandningsdefekter

50

217

61371.jpg

49

*

1 krona brun och mörkblå Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan

200

218

71533.jpg

49

¤

STOCKHOLM 27.3.92 St.PAKET på bra ex av 1 krona

50

219

80086.jpg

50-51

**

Båda påtrycken på Ringtyp i vars ett 4-block där det gula har arkmarginal upptill

175

220

81769.jpg

50v4

¤

Blå färgkula nertill på 1:an, del av två stämplar Eksjö

50

221

81770.jpg

51v2

¤

Blå färgkula upptill på den övre vänstra kronan

175

222

80947.jpg

52-59

*

Oscar II serie utan 30 öre och 1 krona men med 5 öre både blågrön och gulgrön samt 50 öre blågrå (59c) och olivgrå (59d). Se stor bild

500

223

41722.jpg

52c

**

6-block med övre höger hörnmarginal. Oscar II 5 öre blågrön

450

224

41723.jpg

52c
vm1

*/**

4-block med omvänt vattenmärke. Ett märke **, ett * och två med mindre *-spår. Ett par tänder särade nertill

200

225

81688.jpg

52

¤

FJELLBACKA 7.7.1897

50

226

81668.jpg

52

¤

GRÄSGÄRDE 8.9.1907

50

227

80071.jpg

52

¤

HAGBY 2.12.1892 på 5 öre i blågrön nyans

50

228

51510.jpg

52

¤

HAMMAR 31.2.1903 sen februaristämpel

75

229

81669.jpg

52

¤

LOSHULTT 29.9.1911 svårare Skåne stämpel på gulgrön nyans

250

230

80031.jpg

52c

¤

STOCKHOLM CARLBERGSVG. 22.1.96 vacker stämpel på litet klipp

50

231

81667.jpg

52

¤

SVENSTORP 12.2.1891 på blågrön nyans

50

232

81666.jpg

52

¤

SÖDERFORS 20.6.1899

50

233

51500.jpg

52c

¤

ÅNGBÅTS PXP No 157 (använd i Mälaren) 22.5.1896 på 5 öre blågrön med kort tand

75

234

81761.jpg

52 v11

¤

7st 5 öre Oscar i blågröna nyanser med olika lödskarvlinjer upptill eller nertill

100

235

81762.jpg

52 v11

¤

8st 5 öre Oscar i gulgröna nyanser med olika lödskarvlinjer upptill eller nertill

100

236

60007a.jpg

52+54

¤

Postkontorets kassa-expedition Malmö SEP 13.1893 mycket vacker ovanligt tydlig blå stämpel på postanvisningsklipp

100

237

80048.jpg

54

¤

ASKERS:-LERBÄCK 3.11.1894 järnvägspost 1

50

238

81114.jpg

54

¤

FILIPSTAD-FORSHYTTAN 7.6.1899 lantbrevbärarstämpel

50

239

81771.jpg

54

¤

Rullstämpel FINSPONG med runt O från år 1907 på vågrätt 3-strip där det högra märket har några något avkortade tänder nertill

75

240

51518.jpg

54

¤

KÅRSTA-GOTTRÖRA 5.4.1900 lantbrevbärare stämpel från B-län. Tydlig stämpel på märke med litet avskrap i märkesbilden

75

241

80046.jpg

54

¤

LANTBRFB. 70 (lantbrevbärare Degeberga-Hörröd) 22.1.1894 tydlig på 10 öre Oscar med veck på det övre högra hörnet

100

242

51516.jpg

54

¤

LANTBR. No 173 (lantbrevbärarpost Nås - Näfveråsen) 29.10.1895

150

243

51515.jpg

54

¤

LANTBRFB. 175 II (lantbrevbärarpost Falun - Smedsbo) 14.10.____

50

244

51514.jpg

54

¤

LANTBR. No 183 IV (lantbrevbärarpost Häggenås - Raftsjöhöjden) 29.1.1896. Halv stämpel på märke med veck

50

245

81011.jpg

54

¤

LIATORP 7.11.1904

50

246

80064.jpg

54

¤

MÅLASKOG 22.10.1892

50

247

80067.jpg

54

¤

PLK 287B 4.12.1904 något vriden

50

248

81572.jpg

54

¤

TANNÅKER 31.8.1895

100

249

80058.jpg

54

¤

TODDERÖD 16.10.1910 vackert men en tunn fläck på övre vänstra hörnet

50

250

80066.jpg

54

¤

TORSÅS 10.8.1894

50

251

81571.jpg

54

¤

TORSÅS 14.7.1895

50

252

51596a.jpg

54-52

¤

RÅNEÅ 4.11.1893 vars en stämpel på 10 och 5 öre på anvisningsklipp

50

253

51595.jpg

54+52

¤

SÄRNA 23.10.1893 på stort klipp från postanvisning

50

254

30838.jpg

54

*

EKESTAD 14.4.1905 rättvänd (halva på märket)

50

255

80073.jpg

55

¤

BJÖRBO 1.3.1909 vackert stämplad 15 öre Oscar med en felande tand upptill

50

256

60166.jpg

55

¤

HEDVIGSDAL 3.9.1906 vriden nästan omvänd stämpel

50

257

41547.jpg

55

¤

LOMMA 19.10.1899

50

258

50208.jpg

55

¤

MATFORS 23.12.1899

50

259

70114.jpg

55

¤

SÖRBY 14.5.1908

50

260

80077.jpg

57

¤

BJÖRKE 10.12.1907

75

261

80080.jpg

57

¤

KVILLSFORS 30.9.1910

50

2662

80075.jpg

57

¤

MÅLERÅS 21.9.1911

50

263

80958.jpg

57

¤

OCKELBO 234.1902

50

264

80074.jpg

57

¤

ODENSJÖ 2.3.1908

100

265

40362.jpg

58

*

30 öre Oscar centrerat neråt

100

266

40881.jpg

58

¤

NEGLINGE 4.7.1908

50

267

50205.jpg

58a2

¤

HAMMERDAL 19.3.1892 på postanvisningsklipp

50

268

51494.jpg

58

¤

ÅRJENG 20.12.1894

50

269

40363.jpg

59c

*

50 öre blågrå Oscar II centrerat neråt vänster

150

270

81567.jpg

59c

*

50 öre blågrå Oscar II i ett mycket fräscht ostämplat ex centrerat uppåt

200

271

40364.jpg

60a

*

1 krona karminrosa och grå Oscar II centrerat uppåt

300

272

80181.jpg

64

¤

HJERPEN 17.7.1902

50

273

81122.jpg

64

¤

LOMMA 23.12.1901 violett/anilin färgad stämpel Nst 14. Enligt SSPDs hemsida finns endast en blå stämpel från 07.12.1907 registrerad

150

274

80161.jpg

64

¤

VEXIÖ 11.4.1904 vackert märke där den högra 1:an i 11 nästan slagit hål i pappret, men ändå inte en kraftig stämpel

50

275

61306.jpg

65
65vm2

¤

4-block av 5 kronor Posthuset där de båda nedre märkena har en liten del av ett 3:e vattenmärke

500

276

80087.jpg

68-70

**

4-block serie Lilla Riksvapnet med vattenmärke krona där 4 öre har nedre vänster hörnmarginal

100

277

81570.jpg

68-70

**

Lilla Riksvapnet med vattenmärke krona i 4-block serie

100

278

70359.jpg

71-74

**

Privata påtryck "frima 65" och "WASA" med tonvikten på 4-block av "frima 65" med över 60st 4-block 2 öre, ca 150st 4-block 4 öre samt ca 50st par 1 öre

100

279

80964.jpg

73cx

¤

3 öre med omvänt vattenmärke linjer, del av stämpel

50

280

60775.jpg

74

¤

KUNGSBACKA 14.9.1912

50

281

61348.jpg

75

**

4-block av 5 öre Medaljong med vattenmärke krona, som nästan alltid på denna utgåva något sned centrering

150

282

81013.jpg

75

¤

5 öre med vattenmärke krona, halv tand nertill annars ett trevligt ex stämplat i Stockholm 16.5.11

50

283

70919.jpg

75

¤

Vågrätt par av 5 öre Medaljong med vattenmärke krona

100

284

80983.jpg

76

**

4-block av 10 öre Medaljong med vattenmärke krona

200

285

81664.jpg

76

¤

BLIDSBERG 12.9.1911

50

286

81662.jpg

76

¤

ELOFSRUD 22.7.1911

50

287

81665.jpg

76

¤

KIL 8.2.1911

50

288

81663.jpg

76

¤

SÄLLINGE 15.8.1911

50

289

40837.jpg

77

*

1 krona Medaljong med vattenmärke korna, centrerat åt vänster

150

290

81577.jpg

77 rk

*

1 krona med vattenmärke krona ostämplad med lätt fastsättarspår. Del av riktkors i övre vänstra hörnet, position 51

200

291

71401.jpg

77 rk

*

Riktkors i övre vänstra hörnet (position 51 i arket), tydligt med två hela streck synliga och ovanligt god centrering för att ha riktkors som normalt hamnade i marginalen

200

2292

41649.jpg

79

¤

ÅSEDA 6.3.17

50

293

70045.jpg

82

¤

Riktkors i övre högra hörnet (position 60)

50

294

60252.jpg

83

¤

LIMHAMN 6.3.19 vacker stämpel

50

295

81595.jpg

85bz
85

**

4-block av 20 öre Medaljong där de båda nedre märkena har vattenmärke KPV

300

296

80272.jpg

86

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 13

50

297

61606.jpg

88

**

30 öre Medaljong centrerat åt höger

100

298

80264.jpg

89

**

4-block med nedre vänster hörnmarginal av 35 öre Medaljong. Fräscht block med typisk kamtandning. Se stor bild

400

299

40164.jpg

90

*

40 öre Medaljong med god centrering

50

300

40367.jpg

90

*

40 öre Medaljong

50

301

40368.jpg

91

*

50 öre Medaljong, centrerat neråt

100

302

80271.jpg

91bz

**

4-block av 50 öre Medaljong med vattenmärke KPV på alla 4 märken, i mitten med halva bokstäver på resp märke

2000

303

80274.jpg

93

**

Plåtnummer 2 och 3 på vars ett 4-block med hörnmarginal

50

304

80273.jpg

95

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 3

50

305

40369.jpg

96

*

1 krona Medaljong utan vattenmärke, fräscht ex

175

306

61347.jpg

97-104

**

4-block serie påtrycken på Medaljong, 8 olika

150

307

80275.jpg

99

**

Hörnmarginal 4-block från övre högra hörnet med plåtnummer 139

50

308

81014.jpg

99

¤

MALMÖ 4 4.6.18

50

309

60169.jpg

99

¤

STOCKHOLM 12.7.18 något lätt men vacker stämpel på provisoriet 7 på 10 öre med utpräglad kamtandning

50

310

61343.jpg

100a bz

**

4-block 12 på 25 öre Medaljong med vattenmärke KPV (omvänt) på alla 4 märkena och bra centrering

100

311

81578.jpg

104

¤

9-block med övre vänster hörnmarginal med plåtsiffra 1. Litet avskrap på ett märke (position 2). STOCKHOLM BAN 16.10.29 PAK ANK

75

312

61310.jpg

105-114

*

Landstorm I komplett ostämplad serie

75

313

81566.jpg

105-114

¤

Landstorm I komplett stämplad serie

175

314

71402.jpg

105cx

**

Omvänt vattenmärke på 5+5 på 2 öre Landstorm I

100

315

71619.jpg

115

**

5+5 öre på 1 öre svart Landstorm II med god centrering

200

316

81092.jpg

125

**

10 öre + KR 4,90 Landstorm II på 5 kronor Posthuset med god centrering

450

317

71766.jpg

125

**

10 öre + KR 4,90 Landstorm II på 5 kronor Posthuset

400

318

81093.jpg

125

**

10 öre + KR 4,90 Landstorm II på 5 kronor Posthuset

400

319

80987.jpg

126-135

**

Landstorm III komplett postfrisk serie

175

320

80988.jpg

126-135

**

Landstorm III komplett postfrisk serie

175

321

80989.jpg

126-135

*

Landstorm III komplett ostämplad serie

50

322

80256.jpg

126cx

**

Vattenmärke omvända linjer, centrerat åt vänster

100

323

81594.jpg

126cx

**

10-block med vattenmärke omvända linjer. Trevlig enhet. Facit = 550.- /st. Se stor bild

1000

324

80088.jpg

127cc

**

Vackert cent