Sverige

Äldre ofrankerade brev

Lot-Nr

Bild

Beskrivning

Utrop

1

12469.jpg

HELSINGBORG 26.8.1854 (Nst 16) som transitstämpel på ofrankerat brev från Köpenhamn till Stockholm

100

2

14408.jpg

HELSINGBORG 21.2.1864 (Nst 10) som transitstämpel på obetalt brev från Köpenhamn. Svensk lösenstämpel 36 öre

100

3

14407.jpg

WESTERÅS 16.11.1852 (Nst 10) på brev till Nyköping

25

4

14406.jpg

ÖREBRO 28.11.1849 (Nst 7) på fribrev skickat som rek till Göteborg

25

 

Skilling - Vapen - Lejon

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

5

15420.jpg

1a

¤

3 skilling med intyg av Per Sjöman 1970. Nya marginaler och baksida samt delvis ifylld stämpel och märkesbild

1000

6

15654.jpg

1E2

*

3 skilling i det andra eftertrycket från hösten 1868. Undertyp e från pos 6 i 9-blocket

1250

7

15661.jpg

2f

¤

4 skilling blå med tätt bottentryck, rättvänd stämpel 18.1.1857 men ej fullt läsbart ortsnamn

200

8

15662.jpg

2 x3

¤

3st 4 skillingar med hyggliga stämplar men med defekter. Wexiö 2.5.1857 , Stockholm 23.2.1858 och Nyland 13.9.185_

300

9

15655.jpg

2E1

*

4 skilling i det ovanliga 1:a eftertrycket från våren 1868, undertyp a (typfel: stor fläck till höger m.m.) från pos 6 med karakteristiskt blyertsstreck i över marginalen för inpassning vid tandningen. Upplaga för dessa var endast ca 400 märken eller 45st per postition/typ

1500

10

15416.jpg

3a2

¤

6 skilling i den mycket sällsynta svartgrå nyansen på det tunna pappret. Centrerat neråt vänster och sidvänd stämpel Stockholm 1.10.1857. Märket är oreparerat och förutom ett 0,12 mm långt/kort riss i övre marginalen är det felfritt. Intyg av Mats Ingers år 2020. Sällan utbjuden nyans, en av de tre riktigt sällsynta på skillingarna

7500

11

15656.jpg

3E4

**

6 skilling i 1885 års eftertryck med tandning 13. Undertyp h från pos 8 med nedre arkmarginal från 9-blocket. Garantistämpel ”H.W.” (Harry Wennberg)

1250

12

15657.jpg

4E2

(*)

8 skilling i 1868 års 2:a eftertryck utfört på hösten. Undertyp d från position 3 i 9-blocket

1000

13

15660.jpg

6Ba

¤

Svarta lokalmärket tryckt med den andra plåtuppsättningen (3 öre). Snedcentrerat åt vänster men felfritt

500

14

15659.jpg

6E2

(*)

Svarta lokalmärket i det andra eftertrycket från hösten 1868, utfört av Postverket med nytillverkade plåtar. Märket har gummering som inte är den ursprungliga från 1868

500

15

15658.jpg

6N2

*

Svarta lokalmärket i 1885 års nytryck (utfört av Postverket med originalplåtar). God centrering och endast ett litet fastsättarspår i övre högra hörnet

500

16

15663.jpg

7a1

*

5 öre mörkgrön Vapentyp med 1855 års tandning, ovanligare nyans (Facit = 5000kr) men defekt hörn

100

17

90806.jpg

9

¤

(DYL)TA STATION 4.5.1870 på 12 öre Vapen (Närke)

100

18

91875.jpg

9

¤

PKXP Nr 1 NED 3.5.1872. Märket är en grundtyp 25

100

19

14433.jpg

9c2

¤

Position 50 i plåt 6 med färgsudd i bottentrycket innanför högra FRIMÄRKE och ett skruvinskav på vänster ramlinje. Blå nyans med 1855 års tandning sidvänd stämpel Gislaved 23.3.1866

50

20

14437.jpg

9

¤

15st 12 öre Vapentyp i något blandad kvalité. Se stor bild

50

21

14438.jpg

9

¤

15st 12 öre Vapentyp i något blandad kvalité. Se stor bild

50

22

14439.jpg

9

¤

15st 12 öre Vapentyp i något blandad kvalité. Se stor bild

50

23

14440.jpg

9

¤

15st 12 öre Vapentyp i något blandad kvalité. Se stor bild

50

24

12745.jpg

11e1

*

30 öre Vapentyp, brun med 1855 års tandning

1000

25

71963.jpg

11+9

¤

Brevklipp med 30 och 12 öre Vapentyp från 42 öres direktbrev till Frankrike. Stämplat i STOCKHOLM 21.7.1871

100

26

15263.jpg

14Bc2

*

3 öre Lejon typ II centrerad åt vänster med välbevarad originalgummering

400

27

91945.jpg

14B

(*)

3 öre Lejon typ II ostämplat märke utan gummering

175

28

12323.jpg

14B

(*)

3 öre typ II ostämplad utan gummering

200

29

71239.jpg

14B x3

¤

Brevklipp med 3st 3 öre Liggande Lejon från del av brev till utlandet. Ett lodrätt par med delvis klippt tandning samt ett singelmärke (skadat nertill) som troligen tillhört brevet men ej ursprungligen på den plats det nu sitter över FRANCO. stämpeln. "Roligt" brevklipp stämplat i HELSINGBORG 18.11.1868

100

30

70450.jpg

15b1

*

17 öre rödaktigt lila med 1855 års tandning. Delvis något korta (klippta) tänder på vänster sida, annars felfri 1855 års tandning

900

31

15339.jpg

15a

¤

17 öre karminviolett (leveransdel 1a) mycket välcentrerat med rättvänd stämpel WESTE(RÅS) 4.10.1866

400

32

15338.jpg

16e

¤

20 öre röd stämplad Stockholm Norr 7.1.1873 samt båge till höger. En punn punkt på upptill baksidan

25

 

Ringtyp - Oscar boktryck

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

33

15264.jpg

17

*

3 öre tandning 14 centrerad åt höger

125

34

91948.jpg

19

(*)

5 öre tandning 14 ostämplat märke utan gummering centrerat åt höger

300

35

81883.jpg

19h

¤

FRÖVI 9.4.1878 mycket vackert stämplad med medelgod centrering av 5 öre tandning 14 i den sista nyansen med skuggad siffra

200

36

80356.jpg

19

¤

KALMAR 21.3.1878 rättvänd samt liten del av nästa stämpel på 5 öre tandning 14

50

37

12326.jpg

19

¤

NORRTELJE 24.7.1874 frånsett en halv tand upptill ett trevligt ex med god centrering och rättvänd stämpel

50

38

91293.jpg

19

¤

STOCKHOLM 13.7.1878 en halv tand upptill som döljs av stämpeln

25

39

14435.jpg

21

¤

DUFEKE 2.10.1875 (Skåne) svår ort belägen mellan Svalöv och Kågeröd. Två första bokstäverna DU saknas men annars ett tydligt avtryck, märket med defekter. Postal = 3500kr

750

40

15422.jpg

21

¤

HERNÖSAND 27.11.1873 på 12 öre med bra centrering, kort tand upptill

50

41

12328.jpg

22f

¤

ARBOGA 20.4.1876 på 20 öre blekorange, fint ex av denna ljusa nyans frånsett en kort tand nertill

100

42

12327.jpg

22g

¤

20 öre mattröd tandning 14 stämplad Stockholm Norr 1.2.1876

50

43

70662.jpg

24+20
+21

¤

Trevligt trefärgs brevklipp med 24+6+12 öre tandning 14 t.ex. som ovanligare kombination av 42 öres porto till Frankrike. Några nötta/skadade tänder nertill på 24 och 12 öre men tidigt avstämplat i KALMAR 9.9.1872 och dekorativt med tidiga nyanser

250

44

15423.jpg

24

¤

HÖJA 14.5.1874 bättre Skåne stämpel på 24 öre tandning 14

250

45

40730.jpg

25

*

Rekbrev från HUDIKSVALL 22.4.1874 frankerat med 30 öre tandning 14. En kort hörntand på märket och riss kuveret. Se stor bild

200

46

12315.jpg

26

¤

Dragspel i övre vänstra delen av märkesbilden. Stämplat i RÅNEÅ 24.3.1877. Märket med kvalitetsanmärkningar

25

47

21385.jpg

26+21

*

50 och 12 öre som assporto för brev i 1:a viktklassen (viktnotering ”3ort”, max var 4 ort) från UPSALA 27.5.1877 till Westervik. WÄRDE. stämpel. Små fläckar vid frimärkena på ett annars vackert brev. Se stor bild resp bild baksidan

750

48

07400.jpg

28

*

3 öre Ringtyp tandning 13

200

49

15424.jpg

28d

¤

HELSINGBORG 22.2.1884

50

50

14592.jpg

30i

*

5 öre tandning 13 på det efterglättade pappret. Skruvavskav på vre vänstra hörnet. Nyansintyg Olle Pettersson

300

51

71221.jpg

30

¤

BJERNUM 12.10.1886

50

52

15427.jpg

30

¤

BRANDSTORP 11.6.1882 (Västergötland)

50

53

90807.jpg

30

¤

FORS STATION 19.5.1883 (Dalarna) på 5 öre med en vikt tand upptill

50

54

92709.jpg

30

¤

GÖTEBORG 23.12.1878

50

55

15428.jpg

30

¤

KLIPPAN 29.9.1880 på mycket välcentrerat märke

75

56

81888.jpg

30

¤

JUNSELE 30.3.1885

75

57

15429.jpg

30

¤

RAUS 20.4.1885 (Skåne)

50

58

05492.jpg

30e

¤

SKENINGE 6.5.1886

50

59

90818.jpg

30

¤

TORSÅKER 17.11.1886 (Gästrikland)

50

60

15426.jpg

30b

¤

Wissefjerda 21.11.1881 (Småland) sidvänd på 5 öre matt blåaktigt grön

25

61

91026.jpg

30

¤

WRETEN 28.7.1883 (Västergötland)

50

62

15425.jpg

30c

¤

YSTAD 19.8.1879

50

63

90817.jpg

30

¤

ÅBY 21.1.1885 (Skåne)

50

64

80693.jpg

32

*

Vacker ostämplad 12 öre tandning 13

75

65

15440.jpg

32g

¤

EKSJÖ 3.1.1884

50

66

91845.jpg

32

¤

GÖTEBORG ventilstämpel 13.5.1879

100

67

15443.jpg

32

¤

HESSLUNDA 21.11.1881 (Skåne) på snedcentrerad 12 öre, men stämpeln är tydlig

75

68

15445.jpg

32

¤

HÖRBY 3.5.1879 en halv tand upptill på annars vackert märke

75

69

15441.jpg

32g

¤

K.E.J. 10.4.1884

75

70

15442.jpg

32a

¤

KINGELSTAD 12.12.1877 (Skåne) på mycket välcentrerad 12 öre matt ljusblå med typiska vita prickar i valörcirkeln

100

71

90812.jpg

32

¤

KLOTEN 1_.9.1880 (Västmanland)

50

72

80361.jpg

32

¤

LÖNNEBERGA 16.1.1884 på 12 öre med något ojämn tandning

50

73

05673.jpg

32

¤

Blå (Nst 16) MÅNSARP 12.12.18(81/82) troligen 82 ifyllt med bläck. Ej upptagen på SSPDs sida, men violett finns där som R3 under flera perioder. Enda kända?

200

74

81234.jpg

32

¤

MÖRARP 14.1.1882 något ojämn stämpel

50

75

15447.jpg

32

¤

MÖRBYLÅNGA 4.3.1882 (Öland)

50

76

14635.jpg

32

¤

RÖSTÅNGA 26.6.1882 naggad tandning nertill

25

77

15438.jpg

32e

¤

SKANÖR 26.9.1882 (Skåne) kort tand

50

78

71867.jpg

32

¤

S.T.J. (Sala - Tillberga Järnväg) 3.1.1880 en kort tand på höger sida

75

79

15448.jpg

32e

¤

STOCKHOLM C 15.7.1880

50

80

15444.jpg

32

¤

STRÖFVELSTORP 27.7.1880 (Skåne)

50

81

15446.jpg

32

¤

TINGSRYD 14.1.1880

50

82

90813.jpg

32

¤

TUNABERGSHAMMAR 25.10.1882 (Södermanland)

100

83

15439.jpg

32g

¤

WÄLINGE 7.4.1884 (Skåne) svårare ort från Helsingborgs kommun

300

84

70648.jpg

32

¤

Danks nummerstämpel "24" = Helsingør på 12 öre Ringtyp tandning 13

50

85

15432.jpg

33f

¤

BERGQVARNA 30.5.1886 (Småland)

75

86

15433.jpg

33d1

¤

BORÅS 4.8.1881 på matt orangeröd (vanligt papper)

50

87

80367.jpg

33

¤

FALK-RANTEN 25.1.1885

50

88

15430.jpg

33

¤

GULLABO _.3.1883 (Småland) ej läsbar dagsiffra på annars tydlig nästan helt rättvänd stämpel

100

89

12600.jpg

33

¤

HELLEFORSNÄS 31.5.1882 (Södermanland)

50

90

15431.jpg

33e

¤

HELSINGBORG 9.9.1884

50

91

92077.jpg

33

¤

JERFSÖ 14.12.1885

50

92

14645.jpg

33b

¤

JÖNKÖPING 21.3.1880

50

93

70521.jpg

33

¤

MATTMAR 19.6.1884 samt båge till höger

50

94

91030.jpg

33

¤

OCKELBO 27.6.1884 (Gästrikland)

50

95

05463.jpg

33

¤

SALA 10.12.1884

50

96

07059.jpg

33

¤

STOCKHOLM C PAKET 6.4.1881

50

97

71240.jpg

33

¤

WISSELTOFTA 23.1.1881 fin stämpel på 20 öre med en kort tand upptill som inte stör så mycket

50

98

80368.jpg

33

¤

WRETEN 7.11.1883

50

99

15434.jpg

33d2

¤

ÅMÅL 16.10.1882 på 20 öre matt-blekt orangeröd (hårt vitt papper)

50

100

61686.jpg

34

*

24 öre Ringtyp tandning 13 ostämplad

150

101

06231.jpg

34

*

24 öre Ringtyp tandning 13 ostämplad

175

102

15435.jpg

34

¤

BÅSTAD 7.7.1888 på 24 öre tandning 13

100

103

71231.jpg

35

¤

EKSJÖ 20.11.1883 på 30 centrerad åt vänster

50

104

15436.jpg

35j

¤

GRENNA 5.3.1886 felande tand upptill på annars mycket vacker 30 öre j-nyans

50

105

71214.jpg

35

¤

OUSBY 3.1.1884 på tämligen snedcentrerad 30 öre

50

106

15437.jpg

35b1

¤

WESTERÅS 31.1.1883 på brunsvart 30 öre på vanligt papper med en kort tand på höger sida

50

107

15267.jpg

39

*

10 öre Oscar boktryck ostämplad med god centrering

450

108

07403.jpg

42

**

4 öre Ringtyp med blått posthorn

175

109

15664.jpg

42

**

Vacker 4 öre Ringtyp med blått posthorn

300

110

12601.jpg

42

¤

Brittisk stämpel HULL 7 X OC.8.91 på trevlig 4 öre med en liten tunn fläck

50

111

91306.jpg

43

*

5 öre med blått posthorn, ostämpalt med lätt fastsättarspår. En lätt vikt hörntand

150

112

06234.jpg

43

*

5 öre med lätt spår i gummeringen

125

113

15450.jpg

43d

¤

AXELVOLD 22.10.1890 (Skåne)

75

114

06485.jpg

43

¤

HOFMANTORP 25.3.1890 (Småland)

50

115

15451.jpg

43

¤

HÖGANÄS 9.2.1889

50

116

91031.jpg

43

¤

RÄLLSÅ 22.7.1890 (Västmanland)

50

117

80374.jpg

43

¤

SIGTUNA 28.11.1888

50

118

91033.jpg

43

¤

SNAFLUNDA 16.1.1890 (Närke)

50

119

81895.jpg

43

¤

STÄLLBERG 11.10.1890 omvänd

50

120

15449.jpg

43d

¤

TÅGARP 28.6.1890 (Skåne)

50

121

81893.jpg

43

¤

UNNARYD 10.8.1890 med obetydlig båge från annan stämpel till vänster

75

122

71246.jpg

43b

¤

ÅRJÄNG 18.7.1887

50

123

92079.jpg

43

¤

ÖREBRO 15.6.1890

50

124

14595.jpg

44

**

6 öre tandning 13 med blått posthorn på baksidan

125

125

06460.jpg

45

¤

CHARLOTTENLUND 24.4.1888 (Skåne) märket har ett svagt vågrätt veck

50

126

91035.jpg

45

¤

FISKEBY 7.1.1890 (Östergötland)

50

127

92080.jpg

45

¤

FORSVIK 7.5.1891 (Västergötland)

50

128

12602.jpg

45

¤

HÄFLA 16.6.1890 (Östergötland)

50

129

12604.jpg

45

¤

Blå stämpel RÅNÄS 18.1.1888

50

130

91962.jpg

46

*

20 öre ostämplad centrerad åt höger, några något korta tänder

200

131

15455.jpg

46c

¤

BARKÅKRA 2.11.1887 (Skåne)

100

132

81899.jpg

46

¤

BERG 5.11.1890 rättvänd på snedcetrerad 20 öre med en lätt vikt hörntand

50

133

15452.jpg

46d

¤

BÅSTAD 23.5.1890

50

134

81900.jpg

46

¤

ENAFORS 18.8.1890

75

135

80379.jpg

46

¤

FRÅNÖ 27.4.1887

50

136

15453.jpg

46b

¤

HÖRJA 27.12.1888 (Skåne)

75

137

90821.jpg

46

¤

KÖPING 3.5.1887

50

138

80382.jpg

46

¤

LAXÅ 30.6.1888

50

139

81902.jpg

46

¤

LJUNGBY 25.8.1890 med lätt vikt hörntand

50

140

80386.jpg

46

¤

LUDVIGSBORG 29.10.1887 ett par korta tänder nertill, rättvänd lite svårare Skåne stämpel

50

141

15454.jpg

46

¤

LÅNGEMÅLA 25.1.1887 korta tänder på annars trevligt märke

50

142

81904.jpg

46

¤

MÖRBY 27.7.1891 mycket välplacerad men något utfluten/suddig stämpel

50

143

92698.jpg

46

¤

SONSTORP 9.5.1889 (Östergötland)

75

144

92696.jpg

46

¤

STOCKHOLM PAKET C. 9.4.1891

50

145

91036.jpg

46

¤

SUNNANSJÖ 15.2.1890 (Dalarna)

50

146

91038.jpg

46

¤

TUREBERG 10.3.1888 (Uppland)

50

147

07088.jpg

46

¤

TÅNGELANDA 29.9.1888 (Dalsland)

75

148

92084.jpg

46

¤

WEXIÖ 9.5.1890

50

149

81903.jpg

46

¤

ÖREBRO 14.10.1890 (Närke) mycket distinkt stämpel på 20 öre med lätt vikt hörn

50

150

12692.jpg

47

**

30 öre Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan, postfrisk originalgummering

1200

151

15456.jpg

47f

¤

BRUNNBY 14.4.1891 (Skåne)

75

152

91844.jpg

47

¤

NYKÖPING 18.12.1888

50

153

91959.jpg

48

*

50 öre ostämplad med en något genomlysande gummifläck i nedre högra hörnet

250

154

15457.jpg

48c

¤

BARSEBÄCK 29.7.1890 (Skåne)

100

155

82020.jpg

48

¤

LINKÖPING 14.1.1890

50

156

12332.jpg

49

*

1 krona ostämplat fräscht exemplar

200

157

15266.jpg

49

*

1 krona ostämplad med medelgod centrering

200

158

80505.jpg

49

¤

JÖNKÖPING rullstämpel 28.9.96 omvänd annars perfekt stämpel

50

159

91310.jpg

49

¤

KATRINEHOLM 27.4.1889 en kort tand på annars trevligt märke

50

160

70636.jpg

49

¤

Förskjutet mittparti (blå färg) ca 1 mm vilket inte är tillräkligt för att räknas som en regelrätt variant men det syns tydligt

50

161

15398.jpg

51b

**

8-block med nedre arkmarginal av påtrycket 10 på 24 öre orangegul, centrerat åt vänster

200

 

Oscar II - Siffertyp - Posthuset

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

162

14596.jpg

52c

**

5 öre i blågrön nyans, vackert märke

100

163

92174.jpg

52c

**

4-block med övre arkmarginal, centrerat åt vänster

300

164

15668.jpg

52c v1

*

Otandat normalprov med höger arkmarginal av 5 öre blågrön

250

165

91046.jpg

52

¤

ANDERSTORP 10.3.1897 (Småland) kort tand upptill

50

166

12611.jpg

52

¤

ANDERSTORP 16.3.1897 (Småland)

50

167

81929.jpg

52

¤

AXVALL 28.6.1899 mycket vackert stämplat märke i gulgrön nyans

100

168

91056.jpg

52

¤

BJURHOLM 26.11.1898 (Ångermanland)

50

169

91042.jpg

52

¤

BYHOLMA 23.11.1903 (Småland)

50

170

81907.jpg

52

¤

BYHOLMA 9.(1)1.1908 (Småland) på 5 öre gulgrön med lätt hörnveck

25

171

91045.jpg

52

¤

ED 2.7.1895 (Dalarna)

50

172

15459.jpg

52

¤

FALUN 23.6.1892

50

173

92094.jpg

52

¤

GISTAD 26.3.1903 (Östergötland)

50

174

14275.jpg

52

¤

GLÄBORG 23.12.1905 (Bohuslän) på klipp från vykort

50

175

06520.jpg

52

¤

GROPEN 2.5.1902

50

176

81935.jpg

52

¤

GÖSSÄTER 29.6.1899

50

177

91881.jpg

52

¤

HELSINGBORG UTSTÄLLNING 23.8.(1903) rättvänd stämpel utan text "KÄRNAN"

50

178

12613.jpg

52

¤

HUFVUDSTA 9.11.1903 (Uppland)

25

179

70530.jpg

52

¤

LÅNGSELE-HERNÖS. A 19.8.1898 (järnvägspost 1, Postal = 150.-) vacker mittstämpel på vågrätt par. Förstärkt med fastsättare då det nästan är helt särat

50

180

14277.jpg

52

¤

MJÖRNSJÖ 23.6.1905 (Västergötland) på brevklipp

75

181

12617.jpg

52

¤

MULLHYTTEMO 8.2.1902 (Närke)

50

182

14649.jpg

52

¤

MUNKTORP 16.3.1903 (Västmanland)

50

183

15458.jpg

52

¤

NYADAL 20.5.18 (Ångermanland) en ort som inte fanns under den normala Oscarsperioden

50

184

91054.jpg

52

¤

NYBORG 10.5.1898 (Norbotten) på 5 öre med lätt veck

25

185

14287.jpg

52

¤

NÄSBERG 19.12.1907 sidvänd

75

186

12614.jpg

52

¤

RYDBOHOLM 22.4.1903 (Uppland)

50

187

14650.jpg

52

¤

STENSTORP 25.11.1907 (Västergötland)

25

188

15461.jpg

52

¤

STRÖ 5.9.1900 (Skåne) övre höger hörntand vikt

100

189

91049.jpg

52

¤

TJELLMO 16.9.1898 (Östergötland)

50

190

07091.jpg

52

¤

TÅNGELANDA 12.9.1891 (Dalsland) Nst 14 från ortens första period 1887-1900

75

191

80405.jpg

52

¤

TÄRNA 11.5.1911 korta tänder höger sida

50

192

92096.jpg

52

¤

ÄS 30.7.1902 (Södermanland)

50

193

12616.jpg

52

¤

Fra Sverige M. på vågrätt par vilket krävs för att få med hela stämpeln

50

194

91041.jpg

52

¤

PLK 119B 14.6.1911

75

195

15460.jpg

52

¤

PLK 119B 14.6.1911 mittstämpel på vågrätt ”par”

50

196

81911.jpg

52

¤

PLK 120 (Ängelholm - Malmö) 19.8.1909 första användningsåret

50

197

12465.jpg

52+

*

BAGGETORP 8.8.1909 på tilläggsfrankerat 5 öre frankokuvert

50

198

15665.jpg

53

**

8 öre Oscar med god centrering

25

199

05446.jpg

54

¤

DELSBO-ÖFVERELFVE. 18._.189(5) (lantbrevbärare)

50

200

14271.jpg

54

¤

GRIMSLÖF 19.5.1903 (Småland)

50

201

71113.jpg

54

¤

HAMMAR 20.11.1891

50

202

14273.jpg

54

¤

HJORTSBERGA 14.12.1909 (Småland)

75

203

14269.jpg

54

¤

HÅLLSVIKEN 8.1.1900 (Södermanland)

50

204

12623.jpg

54

¤

INSJÖN PAK 8.10.1909 (Dalarna)

50

205

14282.jpg

54

¤

KLENSHYTTAN 8.4.1902 (Dalarna)

50

206

81940.jpg

54

¤

KUNGSGÅRD 15.11.1897

50

207

14292.jpg

54

¤

LAMHULT 7.6.1900 (Småland)

50

208

12622.jpg

54

¤

LIDHULT 30.12.1898 (Småland)

50

209

12628.jpg

54

¤

LUDVIGSBORG 16.3.19(00) (Skåne)

75

210

80421.jpg

54

¤

LÄRBRO 9.9.1907

50

211

05448.jpg

54

¤

LÖBERÖD 17.10.1897 på 3-strip som är ”återförenat” mellan 2:a och 3:e märket

50

212

14283.jpg

54

¤

LÖRSTRAND 7.2.1909 (Hälsingland) omvänd stämpel

50

213

14653.jpg

54

¤

MOTALA 25.11.1898

50

214

71236.jpg

54

¤

MYRBACKA 10.8.1907

50

215

14272.jpg

54

¤

MÅLASKOG 7.12.1902 (Småland) på brevklipp

50

216

71115.jpg

54

¤

NYA LERDALA 8.8.1905 på 10 öre med vikt hörn

50

217

06975.jpg

54

¤

NYBRO 9.12.1896 (Småland)

50

218

14284.jpg

54

¤

NÄSVIKEN 3.5.1898 (Hälsingland)

50

219

15464.jpg

54

¤

OLANDS STAFBY 31.12.1897 (Uppland)

100

220

12618.jpg

54

¤

QVIDINGE 1.7.1899 (Skåne) på fyra märken på trevligt brevklipp

50

221

05447.jpg

54

¤

SILLERUD-SKOGEN 24._.18__ (lantbrevbärare)

50

222

15462.jpg

54

¤

SIRINGE 8.12.1890 (Småland)

75

223

14281.jpg

54

¤

SKATTUNGBYN 5.6.1900 (Dalarna)

50

224

71225.jpg

54

¤

SKYLLEBERGS BRUK 19.2.1901

50

225

06957.jpg

54

¤

SVANÅ 29.11.1891 mittstämplat par på brevklipp (Västmanland)

50

226

15463.jpg

54

¤

SVÄNGSTA 8.2.1900

50

227

05464.jpg

54

¤

SÖDERHVIDINGE 16.11.1900 (Skåne)

50

228

14286.jpg

54

¤

SÖDRA SUNDERBYN 24.7.1898

50

229

07097.jpg

54

¤

VALLSTA 4.8.1895 (Hälsingland)

50

230

06961.jpg

54

¤

VENTLINGE 29.4.1899 (Öland)

75

231

05491.jpg

54

¤

WESTANFORS 7.12.1897

50

232

12620.jpg

54

¤

ÅKEHOLM 8.5.1903 (Bleinge) nästan omvänd

75

233

06998.jpg

54

¤

ÅKEHOLM 13.4.1904 (Blekinge) sidvänd på brevklipp

75

234

12625.jpg

54

¤

ÖSTRA LJUNGBY 8.8.1910 (Skåne)

50

235

12621.jpg

54

¤

PLK 120 21.12.1909

50

236

07098.jpg

54

¤

PLK 120 18.1.1910 (Ängelholm – Malmö)

50

237

90832.jpg

54

¤

PLK 192B 15.4.1902

25

238

12619.jpg

54

¤

(F)ra Sveri(ge) L. använd i Köpenhamn på brev från Landskrona

50

239

06457.jpg

54

¤

6-block där nedre högra märket är tunt nertill och tandningen särad upptill. I sämsta falla att räkna som ett trevligt 5-block stämplat UMEÅ 14.10.1896

100

240

32055.jpg

54

*

SANDARNE 19.12.1901 på inrikes 10 öres brev

50

241

80412.jpg

54+52

¤

LERBO 10.8.1897 på "klipp" rest av postanvisning på baksidan

50

242

80411.jpg

54+52

¤

SALBOHED 10.6.1899 på postanvisningsklipp

50

243

15666.jpg

55

**

15 öre Oscar II med medelgod centrering

175

244

92175.jpg

55 vm2

**

Mycket vackert 4-block 15 öre Oscar med del av två vattenmärken krona i sidled. Nedre arkmarginal. Perfekt centrering på alla 4 märkena

1500

245

15466.jpg

55

¤

HEDENSÖ 30.12.1898 (Södermanland)

50

246

15467.jpg

55vm1

¤

MÅLERÅS 23.2.1898 på 15 öre med omvänt vattenmärke. Märkesbilden snedcentrerad åt vänster

50

247

12633.jpg

55

¤

STRIBERG 17.5.1898 (Västmanland)

50

248

14655.jpg

55

¤

VESTANFORS 18.9.1898 (Västmanland)

50

249

92101.jpg

55

¤

VIRSERUM 25.1.1898

50

250

14597.jpg

56d v1

*

Otandat par (normalprov) av 20 öre Oscar II

300

251

71188.jpg

56

¤

SILLERUD 28.5.190_

50

252

91078.jpg

56

¤

SPARREHOLM 5.6.1897 (Södermanland)

50

253

91079.jpg

56

¤

ÄS 7.12.1902 (Södermanland)

25

254

12638.jpg

56

¤

Brittisk balkstämpel 383 för Hull

50

255

71132.jpg

57

¤

OCKELBO 21.2.1900 vacker stämpel på klipp från avi

50

256

14285.jpg

57

¤

SKÄSTRA 17.4.1905 (Hälsingland) på klipp från postanvisning

50

257

92725.jpg

57

¤

SÖRBY 7.6.1910 (Västergötland)

50

258

82023.jpg

57

¤

ÄTTERSTA 29.3.1910

50

259

12749.jpg

58v1

*

Otandad 30 öre Oscar II koppartryck med bra marginaler, bred upptill och extra bred till höger

700

260

15470.jpg

58

¤

Skyddsperforering E.J.F. på 30 öre Oscar

50

261

07107.jpg

58

¤

HVELLINGE 30.7.1903 (Skåne)

50

262

14658.jpg

58

¤

JEMSHÖGSBY 3.10.1904 (Blekinge) blå stämpel

50

263

15469.jpg

58

¤

LILLEBYN 27.1.1903 (Dalarna)

50

264

15468.jpg

58

¤

MALUNG 14.7.1903 blå stämpel

50

265

06497.jpg

58

¤

ONSALA 18.3.1903 (Halland)

50

266

06498.jpg

58

¤

RÅBY 20.3.1903 (Södermanland)

50

267

15471.jpg

58

¤

STRÅNGSJÖ 18.3.190_ (Södermanland)

50

268

14279.jpg

58

¤

UTTERSBERG 18.12.1895 (Västmanland) på klipp från avi

50

269

15667.jpg

59c

*

50 öre blågrå Oscar II

150

270

71776.jpg

59d

**

50 öre olivaktigt grå postfriskt fräscht märke centrerat uppåt

550

271

80686.jpg

59d

**

4-block med arkmarginal på höger sida. Fin och mycket fräsch enhet från arkets mitt med "färgpassningsstreck" i arkmarginalen och vattenmärke POST. Se stor bild

2750

272

93071.jpg

59d

*

50 öre grå ostämplad med bra centrering

200

273

15472.jpg

59

¤

STIDSVIG 12.5.1909

50

274

15415.jpg

60

**

1 krona Oscar II postfriskt fräscht märke med medelgod centrering

1000

275

06458.jpg

60

¤

4-block sammansatt av två vågräta par (ursprungligen ett 4-block)

75

276

91408.jpg

64

**

4-block av 4 öre tvåfärgad siffertyp

125

277

14602.jpg

64a

**

Marginal 4-block med god centrering av den ovanligare a-nyansen

500

278

06981.jpg

64

¤

KNUTBY _.1.1897 (Uppland)

50

279

05498.jpg

64

¤

ROSERSBERG 7.2.1896

50

280

15465.jpg

64

¤

SANDHAMN 20.7.1897

50

281

80430.jpg

64

¤

STORA MELLÖSA 24.12.1894 med kort tand vänster sida

50

282

15268.jpg

65

*

5 kronor Posthuset 1903

450

283

14598.jpg

66

**

20 öre Oscar utan vattenmärke med god centrering

100

 

Riksvapnet - Medaljong - Landstorm

Lot-Nr

Bild

Facit-Nr

**/¤

Beskrivning

Utrop

284

05699.jpg

68-70

**

4-block serie Lilla Riksvapnet med vattenmärke krona. Alla tre med arkmarginal

100

285

12370.jpg

68

¤

STOCKHOLM 6.7.19(1)1 3.TUR

50

286

81275.jpg

69

¤

MÅNSARP 4.3.1914

50

287

71872.jpg

70

¤

MALMÖ 22.3.11 på 4 öre med vattenmärke krona

50

288

91852.jpg

71

¤

TORSBY 6.8.1934 sent men vackert stämplat

50

289

90758.jpg

72

¤

LILLA HARRIE 5.7.1918

50

290

90823.jpg

72

¤

ÅXP 29 6.7.50 efterstämpling av bättre ångbåtsstämpel

25

291

90822.jpg

72

¤

ÅBXP 135 7.1.50 efterstämpling av bättre ångbåtsstämpel

25

292

90824.jpg

72

¤

ÅBXP 187 4.7.5. efterstämpling av bättre ångbåtsstämpel

25

293